Samfunn Kultur Debatt Bergensguide Om oss
LEDERSTOFF
Studentbyråkratene har mye å bevise
08.11.2015
Tekst Anna Eitrem
Illustrasjon Chris Nygaard

 
Lørdag 7. november ble fordelingen av semesteravgiften behandlet av Velferdstinget (VT). 5,9 millioner kroner skulle fordeles mellom de studentorganisasjonene som gir studentene i Bergen mest velferd. Den mest dramatiske endringen fra budsjettkomitéens innstilling var at Studentradioen ble kuttet med 200.000 kroner. Pengene gikk til å finansiere en ny fulltidsstilling for nestlederen i Velferdstinget.

I etterkant av budsjettmøtet har studentrepresentantene ved UiB klaget høylytt over hvor mye penger som gikk til studentavisene, spesielt K7 Bulletin, studentavisen ved NHH. 30.000 kroner i økning for avisen er derimot et lite beløp sammenlignet med hvor mye det koster å opprette en ny fulltidsstilling i Velferdstinget – nesten 300.000 kroner, og 180.000 kroner mer enn det budsjettkomitéen innstilte.

Hvor mye studentvelferd man får ut av denne ekstra lønnede stillingen kan diskuteres. Men den skal visstnok gjøre at VT-leder får mer tid til å «jobbe aktivt politisk». Dette gir liten mening når man allerede har Norsk studentorganisasjon (NSO) som jobber med studentpolitikk på fulltid. De viktigste politiske sakene for norske studenter er i dag nasjonale, som for eksempel elleve måneders studiestøtte, studentboliger og psykisk helse. Dette er kampsakene til NSO, som allerede mottar penger fra bergensstudentenes semesteravgift.

I dag er det et høyt antall honorerte tillitsverv for studenter i Bergen, og ekstragevinsten fra nok en slik stilling vil sannsynligvis bli liten. Det har heller aldri blitt lagt frem beviser for hvordan en ny stilling i VT vil gi mer studentvelferd. Det er et beviskrav alle de andre søkerorganisasjonene har vært nødt til å oppfylle.

VT-ledelsen har mye å bevise overfor Studentbergen hvis de skal rettferdiggjøre denne tildelingen.

Lørdag 7. november ble fordelingen av semesteravgiften behandlet av Velferdstinget (VT). 5,9 millioner kroner skulle fordeles mellom de studentorganisasjonene som gir studentene i Bergen mest velferd. Den mest dramatiske endringen fra budsjettkomitéens innstilling var at Studentradioen ble kuttet med 200.000 kroner. Pengene gikk til å finansiere en ny fulltidsstilling for nestlederen i Velferdstinget.

I etterkant av budsjettmøtet har studentrepresentantene ved UiB klaget høylytt over hvor mye penger som gikk til studentavisene, spesielt K7 Bulletin, studentavisen ved NHH. 30.000 kroner i økning for avisen er derimot et lite beløp sammenlignet med hvor mye det koster å opprette en ny fulltidsstilling i Velferdstinget – nesten 300.000 kroner, og 180.000 kroner mer enn det budsjettkomitéen innstilte.

Hvor mye studentvelferd man får ut av denne ekstra lønnede stillingen kan diskuteres. Men den skal visstnok gjøre at VT-leder får mer tid til å «jobbe aktivt politisk». Dette gir liten mening når man allerede har Norsk studentorganisasjon (NSO) som jobber med studentpolitikk på fulltid. De viktigste politiske sakene for norske studenter er i dag nasjonale, som for eksempel elleve måneders studiestøtte, studentboliger og psykisk helse. Dette er kampsakene til NSO, som allerede mottar penger fra bergensstudentenes semesteravgift.

I dag er det et høyt antall honorerte tillitsverv for studenter i Bergen, og ekstragevinsten fra nok en slik stilling vil sannsynligvis bli liten. Det har heller aldri blitt lagt frem beviser for hvordan en ny stilling i VT vil gi mer studentvelferd. Det er et beviskrav alle de andre søkerorganisasjonene har vært nødt til å oppfylle.

VT-ledelsen har mye å bevise overfor Studentbergen hvis de skal rettferdiggjøre denne tildelingen.

LEDERSTOFF
Studentbyråkratene har mye å bevise
Tekst Anna Eitrem
Illustrasjon Chris Nygaard

 
Lørdag 7. november ble fordelingen av semesteravgiften behandlet av Velferdstinget (VT). 5,9 millioner kroner skulle fordeles mellom de studentorganisasjonene som gir studentene i Bergen mest velferd. Den mest dramatiske endringen fra budsjettkomitéens innstilling var at Studentradioen ble kuttet med 200.000 kroner. Pengene gikk til å finansiere en ny fulltidsstilling for nestlederen i Velferdstinget.

I etterkant av budsjettmøtet har studentrepresentantene ved UiB klaget høylytt over hvor mye penger som gikk til studentavisene, spesielt K7 Bulletin, studentavisen ved NHH. 30.000 kroner i økning for avisen er derimot et lite beløp sammenlignet med hvor mye det koster å opprette en ny fulltidsstilling i Velferdstinget – nesten 300.000 kroner, og 180.000 kroner mer enn det budsjettkomitéen innstilte.

Hvor mye studentvelferd man får ut av denne ekstra lønnede stillingen kan diskuteres. Men den skal visstnok gjøre at VT-leder får mer tid til å «jobbe aktivt politisk». Dette gir liten mening når man allerede har Norsk studentorganisasjon (NSO) som jobber med studentpolitikk på fulltid. De viktigste politiske sakene for norske studenter er i dag nasjonale, som for eksempel elleve måneders studiestøtte, studentboliger og psykisk helse. Dette er kampsakene til NSO, som allerede mottar penger fra bergensstudentenes semesteravgift.

I dag er det et høyt antall honorerte tillitsverv for studenter i Bergen, og ekstragevinsten fra nok en slik stilling vil sannsynligvis bli liten. Det har heller aldri blitt lagt frem beviser for hvordan en ny stilling i VT vil gi mer studentvelferd. Det er et beviskrav alle de andre søkerorganisasjonene har vært nødt til å oppfylle.

VT-ledelsen har mye å bevise overfor Studentbergen hvis de skal rettferdiggjøre denne tildelingen.

Lørdag 7. november ble fordelingen av semesteravgiften behandlet av Velferdstinget (VT). 5,9 millioner kroner skulle fordeles mellom de studentorganisasjonene som gir studentene i Bergen mest velferd. Den mest dramatiske endringen fra budsjettkomitéens innstilling var at Studentradioen ble kuttet med 200.000 kroner. Pengene gikk til å finansiere en ny fulltidsstilling for nestlederen i Velferdstinget.

I etterkant av budsjettmøtet har studentrepresentantene ved UiB klaget høylytt over hvor mye penger som gikk til studentavisene, spesielt K7 Bulletin, studentavisen ved NHH. 30.000 kroner i økning for avisen er derimot et lite beløp sammenlignet med hvor mye det koster å opprette en ny fulltidsstilling i Velferdstinget – nesten 300.000 kroner, og 180.000 kroner mer enn det budsjettkomitéen innstilte.

Hvor mye studentvelferd man får ut av denne ekstra lønnede stillingen kan diskuteres. Men den skal visstnok gjøre at VT-leder får mer tid til å «jobbe aktivt politisk». Dette gir liten mening når man allerede har Norsk studentorganisasjon (NSO) som jobber med studentpolitikk på fulltid. De viktigste politiske sakene for norske studenter er i dag nasjonale, som for eksempel elleve måneders studiestøtte, studentboliger og psykisk helse. Dette er kampsakene til NSO, som allerede mottar penger fra bergensstudentenes semesteravgift.

I dag er det et høyt antall honorerte tillitsverv for studenter i Bergen, og ekstragevinsten fra nok en slik stilling vil sannsynligvis bli liten. Det har heller aldri blitt lagt frem beviser for hvordan en ny stilling i VT vil gi mer studentvelferd. Det er et beviskrav alle de andre søkerorganisasjonene har vært nødt til å oppfylle.

VT-ledelsen har mye å bevise overfor Studentbergen hvis de skal rettferdiggjøre denne tildelingen.

Neste artikkel
En drøm om grønnere grender