Studentvelferd med nebb og klør
Alle studentorganisasjoner som søker midler fra Velferdstinget har et godt tilbud som beriker studenttilværelsen. Studvest skrev nylig at Velferdstinget kunne legge ned studentorganisasjonen din. Det er ikke sant. Det er opp til medlemmene på generalforsamling å legge ned studentorganisasjoner. Selv om VT velger å kutte hele sin bevilgning forblir de bare et sted å hente penger, og det finnes heldigvis flere av disse.
9. november 2015

Tekst: Mikkel Ekeland Paulsen, Leder av Kulturkomitéen, Studentersamfunnet (leserinnlegg) 

Alle studentorganisasjoner som søker midler fra Velferdstinget har et godt tilbud som beriker studenttilværelsen. Studvest skrev nylig at Velferdstinget kunne legge ned studentorganisasjonen din. Det er ikke sant. Det er opp til medlemmene på generalforsamling å legge ned studentorganisasjoner. Selv om VT velger å kutte hele sin bevilgning forblir de bare et sted å hente penger, og det finnes heldigvis flere av disse.

Det sympatiske ved alle studentvelgjørere som ikke er VT, er at de ikke setter studentorganisasjoner som egentlig nyter godt av hverandres eksistens opp mot hverandre i en kynisk forhandlingsprosess. En hvor man må kjempe med nebb og klør for å få selv den minste grunnbevilgning, uavhengig av hvor god studentvelferd ens organisasjon faktisk tilbyr. Her er det hensynsløs institusjonslojalitet, inhabilitet og uforutsigbarhet som råder. Alle har sitt budsjettforslag, det ene mer partisk enn det andre, og mellom disse skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss, på årlig basis.

Jeg vil derfor oppfordre samtlige søkere hos Velferdstinget om å skaffe seg flere av midlene sine annensteds, gjerne et sted hvor ikke det minste feiltrinn, eller oppkomsten av et annet tilbud, kutter deres bevilgning med 50 prosent. Og apropos 50 prosent, for opptil flere av søkerne i VT utgjør VT-pengene omkring 50 prosent av inntektsiden i årsbudsjettet. Ikke rart det blir ampert under VT-forhandlingene.

Hvilke argumenter skal man i dette landskapet finne fram for å overtale studentpolitikerne om at ens organisasjon gjør en heidundranes innsats med den bevilgningen den får? Du kan eksempelvis velge å påpeke negative sider ved andre organisasjoners drift. Eller i hvert fall det du gjør bedre enn dem. Dette fører imidlertid bare til at den andre oppdager negative sider ved din drift, slik at du i realiteten har startet en særdeles destruktiv skyttergravskrig. Å si noe om noen andre er dermed fåfengt. Her gjelder det å ligge lavt. Man skal, uten å tråkke noen på tærne, eller å si noe substansielt om noe, smyge seg med på et populært budsjettforslag, og derved sikre bevilgningen sin, uten at noen røper deg i din listige fremferd. For bare slik unngår man å bli gjenstand for noens vrede, og vrede fører nødvendigvis til forslag om flytting av penger, og disse pengene kan like gjerne flyttes fra din organisasjon.

Oppi dette mylderet bestemmes det største bidraget til Bergens studentvelferd. VT bruker pengene dine. Litt sånn uvørent, når alt kommer til alt.