Ingen reduksjon i ventetiden
Til tross for mer oppmerksomhet og økte tilskudd, må studenter fremdeles vente i over en måned på time hos psykolog. I mai i fjor vedtok Velferdstinget (VT) i Bergen at SiB burde redusere ventetiden hos Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH). Ventetiden var da i gjennomsnitt tre uker, og varierte mellom én og fem uker avhengig av pågang. VT mente en student skulle måtte vente maksimalt to uker.
23. februar 2016
Tekst Olve Hagen Wold
Foto Fredrik Geving Bedsvaag

 

Til tross for mer oppmerksomhet og økte tilskudd, må studenter fremdeles vente i over en måned på time hos psykolog.

 
I mai i fjor vedtok Velferdstinget (VT) i Bergen at SiB burde redusere ventetiden hos Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH). Ventetiden var da i gjennomsnitt tre uker, og varierte mellom én og fem uker avhengig av pågang. VT mente en student skulle måtte vente maksimalt to uker. Likevel må studenter som kontakter SPH nå vente i over en måned før de får snakke med en psykolog.
 

Stor pågangsøkning

Leder i VT, Linnea Reitan Jensen, sier det har det vært en god dialog mellom VT og SiB hele veien. Ifølge henne er partene enige om å prioritere psykisk helse og om målet om to uker. Hun forteller at de har samarbeidet med SiB om en stor gjennomgang av hele seksjonen for helse og veiledning for å se hvordan ressurser kan frigjøres til SPH.

Hege Råkil, direktør for SiB Helse og rådgivning, bekrefter at til­skuddene til SPH har blitt økt. De økte midlene har primært gått til å leie tjenester fra andre psykologer på kveldstid. Fra 2014 til 2015 ble gjennomsnittlig ventetid redusert fra 3 til 2.8 uker, selv om antall henvendelser økte med 12 prosent.

I januar mottok SPH 196 nye hen­vendelser. Det er fem flere enn i januar i fjor. Råkil sier SPH i størst mulig grad prioriterer ressurser der det erfaringsmessig har vært størst pågang. Hun vil ikke svare direkte på om pågangen har pleid å være ekstra stor ved semesterstart, eller om en større andel av ressursene burde vært satt inn da.

 

Hvor kommer pengene fra?

VT-resolusjonen foreslo kryss­finansiering som et mulig tiltak for å øke tilskuddene til SPH. Det vil si at overskudd fra andre avdelinger i SiB, som bolig og trening, kan brukes til å dekke et underskudd fra psykologtjenestene. SiB bruker ikke kryssfinansiering i dag. Styreleder i SiB, Tor Sivertsen Prestegard, sier dette heller ikke er noe de ønsker. «Vi har et overordnet prinsipp om selvfinansiering. For eksempel skal ikke de som bor i studentboligene finansiere treningstilbudet, psykiske helsetjenester, og så videre,» sier han.

VT-leder, Linnea Reitan Jensen, sier­­ SiB bør se på andre måter å finansiere økte tilskudd til SPH, og at kryssfinansiering er et alt­ernativ dersom SPH ikke lykkes med å redusere ventetiden. Hun mener imidlertid det er viktigere at staten må ta en større del av regningen. «Det holder ikke at bare SiB jobber med dette. Vi må være flere,» sier hun.

 

På plass fra høsten

Jensen forteller at det foreløpig ikke er etablert så mye kontakt mellom VT og staten, men at dette er noe de skal begynne å jobbe med etter helgen.­ Hun har alt vært i møter med kommunen.

«Kommunen henger litt bakpå. De er ikke så villige til å bidra, men det skal vi klare å endre på,» sier hun.

Jensen sier hun håper SiB vil nå målet om maksimalt to ukers ventetid til høsten. «Dette skal vi få til. Men det krever litt,» sier hun. SiB-styreleder Tor Sivertsen Prestegard sier to ukers­ ventetid ikke er noe de kan garan­tere. «Vi jobber kontinuerlig for at ventetiden skal være så lav som mulig. Vi håper ekstra midler kan bidra til å sikre det.»

 

Dette er partene:

Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH): Tilbyr psykologtimer og annen psykisk helsehjelp til studenter. Timene er gratis og det kreves ingen legehenvisning. Tilbudet er kortvarig, og SPH har ikke akuttjenester. SPH holder til på Studentsenteret.

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB): Organisasjon med ansvar for studentvelferd i Bergen. Tilbyr tjenester innen trening, bolig, servering, helse og rådgivning. Studenter er i flertall i styret.

Velferdstinget (VT) i Bergen: Organ med representanter fra alle studentdemokratiene ved alle undervisningsinstitusjonene tilknyttet SiB, med formål å gi studentene en felles stemme i studentvelferdssaker. Avgjør fo-r—delingen av den delen av semesteravgiften som går til kultur, media og idrett. Stoff mottar støtte fra VT.