Tomme løfter
Om du sliter psykisk og trenger hjelp fra SiB, må du belage deg på å bli satt i kø. Ventetiden er nå fem uker. I 2014 gikk alarmen: 1 av 5 studenter slet med alvorlige psykiske helseproblemer. Politikerne lovet ressurser, studentpolitikerne lovet å jobbe for mer ressurser og SiB sa at dette var noe de ønsket å prioritere. Bevilgningene til psykisk helse har økt, men nesten to år senere er det vanskelig å se noen endring.
23. februar 2016
Tekst Anna Eitrem, Ansvarlig redaktør
Illustrasjon Chris Nygaard

 
Om du sliter psykisk og trenger hjelp fra SiB, må du belage deg på å bli satt i kø. Ventetiden er nå fem uker.

I 2014 gikk alarmen: 1 av 5 studenter slet med alvorlige psykiske helseproblemer. Politikerne lovet ressurser, studentpolitikerne lovet å jobbe for mer ressurser og SiB sa at dette var noe de ønsket å prioritere. Bevilgningene til psykisk helse har økt, men nesten to år senere er det vanskelig å se noen endring.

 

Verdiløs resolusjon?

I mai 2015 vedtok Velferdstinget (VT) en resolusjon om å kutte ventetiden hos SiBs psykologtilbud til to uker. Resolusjonen ble feiret som en viktig seier. Over et halvt år senere må studenter med alvorlige psykiske plager vente i over en måned før de får hjelp. Uavhengig om det er snakk om depresjon, nedstemthet eller alvorlige traumer. Var resolusjonen bare symbolpolitikk?

I resolusjonen foreslo VT å hente pengene fra overskuddet i andre SiB-seksjoner. Dette var et forslag de visste SiB aldri ville gå med på. VTs resolusjon hadde store ambisjoner, men manglet en troverdig plan for finansiering. Eller, som VTs representanter kaller det, den “sendte et signal”.

Det hjelper ikke at studentpolitikerne vedtar en resolusjon om to ukers ventetid, om dette ikke er mulig å gjennomføre i praksis.
 

Ingen refusjon

Hvis du som student har mer enn 500 kroner i egenandel i lege, tannlege eller fysioterapeut, refunderer SiB utgiftene. Denne refusjonsordningen inkluderer ikke utgifter knyttet til psykisk helse. Studentskipnaden viser til at de har et eget gratistilbud for studentene. Men her er køene for lange. Burde ikke SiB oppfordre studenter til å søke hjelp utenfor sitt eget sprengte tilbud, slik de gjør med vanlig lege? Det kunne i såfall ha fått ned køene.

Denne lederen føyer seg inn i en nærmest uendelig rekke av innlegg om studenters psykiske helse. Temaet er så utslitt at man blir sliten av å prate om det. Men det er fremdeles studenter som ikke får den hjelpen de trenger. Det er på tide at SiB sidestiller psykisk helse med fysisk helse.

 

Helt ærlig: Snart er vi Bergens­ tykkeste studentavis.

red@stoffmagasin.no