Stor uenighet om fordeling av semesteravgiften
Hvorfor skal du bry deg om studentvalget ved UiB? Fordi vinnerne styrer semesteravgiften din. Det er, som hver vår, tid for valg til Studentparlamentet ved UiB. Dette er listene som skal fordele store deler av semesteravgiften til Bergens studenter. Vi har stilt noen korte spørsmål om hva studentpolitikerne ønsker å prioritere i 2017.
15. mars 2016
Tekst: Redaksjonen

 

Hvorfor skal du bry deg om studentvalget ved UiB? Fordi vinnerne styrer semesteravgiften din.

 

Det er, som hver vår, tid for valg til Studentparlamentet ved UiB. Dette er listene som skal fordele store deler av semesteravgiften til Bergens studenter. Vi har stilt noen korte spørsmål om hva studentpolitikerne ønsker å prioritere i 2017.
 
 

dera

Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) : Eirik Lie Eikerås

 

– Ville dere ha fordelt noe annerledes ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget?

Mer til fellesskapet og studentmediene.

– Hvem ville dere gi mer penger?

Studentradioen, Studvest og BSTV.

– Hvem ville dere gi mindre penger?

Vi ville ha kuttet støtten til K7 Bulletin, studentavisen ved NHH fullstending. Det er også rom for å ta noen midler fra idretten, men vi vil ikke kutte drastisk noen andre steder enn der det går med overskudd.

– Vil dere gi mer penger til Stoff?

Vi vil gjerne gi mer penger til Stoff, men det kan vi ikke bestemme før vi ser budsjettet.
 
 

SosialdemokrateneSosialemokratene (sos.dem): Eivind Valestrand 

 

– Ville dere ha fordelt noe annerledes ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget?

Vi ville ikke gjennomført de store endringene som fant sted i 2015. Vi ville gitt mer til Studentradioen.

– Hvem vil dere gi mer penger i 2016?

Vi ønsker å støtte de som når bredest ut, som Kulturstyret og Velferdstingets administrasjon.

– Hvem vil dere gi mindre penger?

Idrettslag som ikke er åpne for alle studenter.

– Ville dere gi mer penger til Stoff?

Vi ønsker at Stoff skal kunne fortsette å drive avis, men vi kan ikke love noe.
 
 

Liberal liste: Stian Skarheim Magelssen liberal

 

– Ville dere ha fordelt noe annerledes ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget?

Vi var misfornøyde med store kutt i Studentradioen og Studvest.

– Hvem vil dere gi mer penger i 2017?

Det var veldig uheldig med kuttene i Studentradioen og Studvest så vi ønsker å gi mer til dem. Det er også viktig å satse på kultur med mye frivillighet, som Stoff og liknende som driver billigere enn Studvest.

– Hvem vil dere gi mindre penger?

K7 Bulletin.

– Vil dere gi mer penger til Stoff?
Vi vil ikke kutte fra det de fikk i fjor. Det er viktig at det ikke blir monopol i studentmediene.
 
 

Realistlista: Roymond Olsenreal

 
– Ville dere ha fordelt noe annerledes ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget?

Vi stiller for første gang i år, så vi deltok ikke i prosessen i fjor. Men vi mener Budsjettkomiteen sitt forslag bør få mer tillit. At deres innstilling ikke har blitt vektlagt i større grad er kritikkverdig av Velferdstinget.

– Hvem vil dere gi mer penger i 2016?

Vi synes Studvest gjør en god jobb. Vi mener de bør få økt støtte.

– Hvem vil dere gi mindre penger?

Vi mener at Studentradioen har fått en veldig stor del av kaken tidligere. Vi ønsker å få se brukertall på de ulike studenttilbudene, og gi penger til de tilbudene som dekker flest studenter.

– Vil dere gi mer penger til Stoff?

Ja. Vi ønsker å gi penger til de tilbudene som blir brukt av flest studenter og som er relevante for studenter ved UiB.
 
 

venstreVenstrealliansen: Andrea Nilsson

 
– Ville dere ha fordelt noe annerledes ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget?

Vi mener UiB-benken må få gjennom mer av sin politikk. Ved forrige budsjettmøtet fikk de lite gjennomslag. Det er tegn på dårlig politisk håndtverk.

– Hvem vil dere gi mer penger i 2016?

Frivillig studentkultur mener vi bør få mer penger. Vi ønsker også mer lojalitet ovenfor Budsjettkomiteen sin innstilling.

– Hvem vil dere gi mindre penger?

Vi ønsker færre lønnede stillinger i studentorganisasjonene, og ønsker å kutte der.

– Vil dere gi mer penger til Stoff?

Ja, det vil vi.
 
 

Grønn liste: Svein-Martin Stensethgrønn

 

– Ville dere ha fordelt noe annerledes ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget?

Vi ville ikke ha kuttet Studentradioens budsjett med 38 prosent fra forrige år. Studentorganisasjonene burde ha forutsigbare rammer.

– Hvem vil dere gi mer penger i 2016?
For Grønn liste er det viktig med et mangfoldig kulturliv. Fordelingen til Kulturstyret bør være så stor som mulig.

– Hvem vil dere gi mindre penger?

Avisen K7 Bulletin burde få mindre midler.

– Vil dere gi mer penger til Stoff?

Nei. Studentmediene generelt vil sannsynligvis miste annonseinntekter i fremtiden og det er viktig at det ikke går utover de andre tilbudene til studentene innenfor kultur og idrett. Når det er sagt så er det ikke så viktig for Grønn Liste om det er Studvest, Stoff, BSTV eller som blir tildelt penger.
 
 

Blå liste: Tobias Strandskogblå liste

 

– Ville dere ha fordelt noe annerledes ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget?

Ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget ble UiB satt fullstendig på sidelinjen. Det viser tydelig at UiB ikke blir prioritert.

Hvem vil dere gi mer penger i 2016?

Jussformidlingen. Vi mener det er et viktig og godt tiltak. Vi vil også gi mer til Kulturstyret som støtter opp om det gode kulturlivet. Kulturstyret innvilger penger til gode arrangementer som det stilles krav til.

– Hvem vil dere gi mindre penger?

Hovedprioriteringen vår er å styrke frivilligheten, så vi vil kutte i lønnede stillinger. Vi mener at studentaktiviteten hovedsakelig skal drives frivillig.

– Vil dere gi mer penger til Stoff?

Det blir feil av meg og ta stilling til det her nå. Først skal det legges frem en innstilling og vi kommer til å ta en avgjørelse når den tid kommer.