Kortidshukommelse og kulturpolitikk
Når studentpolitikerene snakker om kulturpolitikk, vet de dessverre sjeldent hva de prater om.
16. mars 2016
Tekst Tellef Solbakk Raabe
Foto Håkon Benjaminsen (Lånt av Studvest)

 

Når studentpolitikerene snakker om kulturpolitikk, vet de dessverre sjeldent hva de prater om.

 
Nytt år, ny vår, og nytt studentvalg ved Universitetet i Bergen. Igjen dukker de samme kjedelige diskusjonene opp, og igjen mangler kandidatene som regel både kunnskap og tydelige standpunkt. Ett døgn før de digitale valgurnene stenges er oppslutningen til valget rundt 16 prosent. Politikerspirene er fortvilet, men hvorfor skal de egentlig forvente at studentene bryr seg? I Studvests sak om Universitetstyrerepresentanter arbeid (14. mars) fremheves to bragder. Det ene er at både Magnus Nygaard og Thea Grastveit gikk til valg for å «bygge en ny studentvilla i tilknytning til Det Akademiske Kvarter». Nygaard forteller at bygging av ny villa har blitt vedtatt, men dette er ikke representantenes fortjeneste. Alle har vært enig om behovet for et nytt administrativt bygg i flere år allerede. Jeg kan like godt vise til mitt eget sitat i Studvest, 21.4.2015:

– Arbeidet med ny studentvilla utføres av Det Akademiske Kvarter og Kulturstyret. Det er en ikke-politisk sak med unison støtte, der Universitetet i Bergen er med på laget.

Studvest skriver videre at sensurfristen på Det psykologiske fakultet har økt fra tre til seks uker. Grastveit er «stolt over at [hun selv] og Magnus tok et standpunkt», selv om de ikke klarte å påvirke endringen. Kunne vi fått mer informasjon om hva Universitetstyret driver med, takk?

10. mars skrev Studvest om de politiske listenes kulturpolitikk. STOFF fulgte opp denne noen dager senere. Det er i det minste deilig å se at listene er enig om to sentrale punkt: For det første er alle enig i at den viktigste kulturpolitikken blir vedtatt under Velferdstingets budsjettmøte. For det andre er listene enige om at deres makt og innflytelse der er begrenset. Som Blå Liste fint formulerer det: «Ved forrige budsjettmøte i Velferdstinget ble UiB satt fullstendig på sidelinjen». Det er fint at Sosialdemokratisk Liste ser behovet for å reformere budsjettprosessen, men de definerer ikke hva de mener med verken «rettferdighet» eller «forutsigbarhet» før STOFF stiller oppfølgingsspørsmål. Om de mener at dette innebærer å vektlegge budsjettkomiteens innstilling, strider det i alle fall med deres egen stemmeavgivning for noen måneder siden.

Det er fint at Liberal Liste ønsker å jobbe for gratis studentinngang på KODE hver dag (kunststudenter har det allerede). At de vil «utvide tilgangen til filharmonien» skjønner jeg ikke. Er ikke studentprisen på 150 kr godt nok for å se teater, opera og filharmonien? Det er rarere at kino ikke nevnes. Flere lister, blant annet Sosialdemokratene, har hatt dette med i sine valgprogram i årevis. Resultater har vi ikke sett noe til. Det er kanskje ikke så rart, når tidligere listetopp (nå het kandidat til Universitetsstyret) Johanne Vaagland, i fjor sa at saken ikke ble prioritert. I samme Studvestsak siteres hun forøvrig på at «jeg tror at studentrabatter på kino skal kunne skje». Forvirret? Jeg også!

Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) har glimrende PR-kampanjer, og har tatt tydelig standpunkt om at flere enn UiB må bidra til felleskassen. De ønsker blant annet at Velferdstinget skal kutte støtten til studentavisen K7 Bulletin fullstendig. De sier ikke noe om hvem skal skal overta ansvaret. Skal Bulle falle under Kulturstyret? Vil Kulturstyret i så fall kompanseres med økt bevilgning?

Reallista forteller til Studvest at de ikke er så opptatt av kulturpolitikk, siden det er «Kulturstyret som jobber med det». Det er et merkelig standpunkt, når Reallista er med på å bestemme hvor mye penger Kulturstyret har. Venstrealliansen, Blå- og Grønn Liste tar alle til orde for mer penger til Kulturstyret, men nevner ikke at KS har hatt en økning i sine tildelingsbudsjetter på hele 205.000kr de siste to årene. Likevel vil jeg spå at årets slag vil handle om studentmediene. Hvorfor nevner ingen BSTV sin økonomiske situasjon? Eller det faktum at Studvest har halvert antall papirutgaver, og dermed sparer masse penger? Hvorfor er det ikke flere som diskuterer prinsipielle holdninger knyttet til lønnede verv? Og hvorfor er det INGEN som nevner behovet for en ordentlig studentmedieundersøkelse? Bruk av mediene burde vel si noe om hvilken tildeling som er fornuftig?

Jeg savner brautende, høylytte og tydelige studentpolitikere som tar til orde for hva de mener er god fordeling av semesteravgiften. Vi får vente på disse til neste valgperiode. Jeg forventer at de neste 50 ukene blir rolige, i år som i fjor.

Tellef Solbakk Raabe er styremedlem i STOFF, og vara i både SP-UiB Fondet og SiB-styret. Han er tidligere leder av Kulturstyret og Studentersamfunnets Kulturkomité.