Dyktig, ikke svak og syk
«Flink-pike-syndromet» er en upresis beskrivelse av jenter som jobber alt for hardt og stiller urealistiske krav til seg selv, ofte for å tilfredsstille andres forventninger. Enten det er samfunnet, venner eller familie. Jeg mener det er skadelig at jenter som gjør det bra på flere områder, og som har jobbet hardt for å oppnå det, ofte møtes med bekymrede blikk og en advarsel om ikke å være så «flink pike».
6. april 2016
Leserinnlegg: Aida Matre, velferdspolitisk ansvarlig i Studentpolitisk Utvalg (NHHS)

 

«Flink-pike-syndromet» er en upresis beskrivelse av jenter som jobber alt for hardt og stiller urealistiske krav til seg selv, ofte for å tilfredsstille andres forventninger. Enten det er samfunnet, venner eller familie. Jeg mener det er skadelig at jenter som gjør det bra på flere områder, og som har jobbet hardt for å oppnå det, ofte møtes med bekymrede blikk og en advarsel om ikke å være så «flink pike».

Mitt inntrykk er at denne terminologien brukes om jenter som er skoleflinke og som klarer å ha flere baller i luften. Gutter blir ikke sykeliggjort på samme måte. En gutt ville blitt heiet frem og man ville forventet at han skulle kunne gjøre enda mer. Jenter får beskjed om å passe seg så de ikke blir utbrent. Det virker som man tror at jenter ikke har samme kapasitet som gutter eller tåler samme press.

Et annet viktig aspekt er at de jentene som faktisk er alvorlig­ psykisk syke, kan få beskjed om at de bare er «flinke piker»,­ og plasseres i samme boks som jenter som er slitne. Det samme gjelder også dersom gutter føler de ikke kan bli utbrent,­ fordi de tross alt ikke er «piker».

Uttrykket bidrar til å sykeliggjøre positive, kvinnelige prestasjoner.­ Vi ønsker ikke å bli stemplet som «flinke piker», men som dyktige eller hardtarbeidende.

La meg presisere at dette innlegget overhodet ikke er ment til å skape tvil eller lage debatt om hvorvidt mange jenter opplever­ et stort forventningspress eller har psykiske vansker. Innleggets intensjon er derimot å sette søkelyset på hvorfor dyktige jenter til  stadighet skal få «stakkars deg» stemplet i pannen.