–Vi må prioritere våre studenter
En student på BI sitt lacrosselag subsidieres med godt over dobbelt så mye som et medlem i Bergen Studentidrett. Pengene hentes fra den samme potten.
30. september 2016
TEKST AUDUN BRENDBEKKEN & SIGURD H. PRYSER
FOTO HÅKON BENJAMINSEN (LÅNT AV STUDVEST)

 

 

En student på BI sitt lacrosselag subsidieres med godt over dobbelt så mye som et medlem i Bergen Studentidrett. Pengene hentes fra den samme potten.

 

– Dagens fordeling er urettferdig. Det er slik det blir når institu­s­jonene kjemper om mest mulig for seg selv, og gir blaffen i studentenes samlede velferd, sier Eirik Reikerås, Velferdstingsmedlem for Det Eneste Reelle Alternativet (DERA).

 

Subsidie-vinneren
Hvert år fordeler Velferdstinget 5,9 millioner kroner av studentenes semesteravgift på velferdstilbud til Bergens studenter. Pengene går blant annet til studentidrett, medier, og kultur. Idrettsforeningen som mottar mest penger til daglig drift per medlem er BI Studentsamfunn Idrett (BISI). I fordelingen for 2016 får et medlem i BISI hele 44 prosent mer enn et medlem i Bergen Studentidrett (BSI).

Skjermbilde 2016-09-30 kl. 11.50.29
Kroner per medlem til idrettsorganisasjonene, basert på aktive medlemmer per dags dato. Midler fordelt til HiBI var gitt med hensyn på oppstartskostnader, og grafen viser derfor et høyere beløp enn hva som tilfaller hvert enkelt medlem i daglig drift.

– Jeg forstår at det kan oppleves som urettferdig, men BI må prioritere sine egne studenter, sier Alice Holm, eksternansvarlig i BI Studentsamfunn.

Såfremt man betaler medlems­avgiften på 295 kr til BISI, kan alle Bergens studenter søke opptak til idrettslagene der. Disse opptakene er allikevel kun markedsført internt på BI, og følgelig består idretts­lagene hovedsaklig av BI-studenter. Eksempelvis har BI Chiefs Lacrosse en regel om at tre fjerdedeler av medlemmene må gå på BI. For øye­blikket er en amerikaner deres eneste medlem som ikke studerer ved BI.

– Vi skaper merverdi for Bergens studenter fordi vi er synlige, er med på turneringer og bidrar til konkurranse, sier Holm.

Chiefs Lacrosse mottar en årlig støtte på 714 kroner per aktive medlem av velferdspotten. Det er omtrent hele semesteravgiften til en gjennomsnittlig Bergensstudent. Til sammen mottar gruppen 30 000 kr totalt. I følget laget går pengene til utstyr og sportslige avgifter.

– Jeg ønsker å få inn så mye som mulig fra Velferdstinget så vel som andre kilder. Det etiske ønsker jeg ikke å uttale meg om, sier Haaken Kallevig Aalerud, økonomisk ansvarlig i Chiefs Lacrosse.

 

Kamp om ressursene
BSI er Bergens eneste institusjonsuavhengige, åpne idrettstilbud. I tillegg til å konkurrere om øko­nomisk støtte fra Velferdstinget, kjemper også BSI med lukkede grupper om halltid.

– Vi ser at det blir flere og flere ­institusjonstilknyttede idrettslag, og mange er lukket for studenter fra andre studiesteder. Det skaper problemer fordi det er bare en viss hallkapasitet gjennom SiB. Det gagner ikke alle studenter, kun de ved institusjonene, sier Njål Larry Kvendseth, leder av BSI.

Han mener Bergens studenter vil være tjent med flere åpne idrettslag.

– Jeg tenker om flere av student­idrettslagene var åpne for alle studenter kunne flere studenter fått muligheten til å ta del i et større spekter av idrett og friluftsliv, sier Kvendseth

 

NHHI misfornøyde
Leder av Velferdstinget, Linnea Reitan Jensen, ønsker ikke å kommentere tildelingene til lukkede idrettslag.

– Det er fordeler ved både åpne og lukkede studentidrettslag, men Velferdstinget har ikke noen uttalt politikk på dette området. Tildeling er opp til budsjettkomiteen, sier Jensen.

Petter Tegle Skjærvø, leder i Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI), er ikke fornøyd med dagens tilstand.

Skjermbilde 2016-09-30 kl. 11.54.37
Mandatfordeling i Velferdstinget

– Når det gjelder skjevfordelingen mellom NHHI og BISI så skulle vi gjerne sett at vi fikk mer støtte per medlem. Jeg vet at BISI har vært i vekst de siste årene, men det samme gjelder oss, sier Skjærvø.

Semesteravgiften fordeles under budsjettmøtet til Velferdstinget, som hvert år finner sted i november. Her stemmer 27 representanter fra de forskjellige utdanningsinstitusjo­nene over budsjettet. Universitetet har 10 representanter, mens HiB, NHH og BI Bergen tilsammen teller 11.

– Problemet er at HiB, NHH og BI har spesielle interesser og stor gjennomslagskraft når de går sammen. Disse minoritetsinteressene skader den totale studentvelferden, sier Reikerås i DERA.

Stoff mottar støtte fra velferdstinget.