Kantinemafiaen
Bør SiB ha monopol på Bergens studentkantiner? – Endringsviljen til SiB Kafé er på linje med en gjeng pingviner som tvangsflyttes fra Antarktis, sier tidligere NHH-student Hogne Ulla. Kjerringa mot strømmen For to år siden var Ulla blant initi­ativtakerne av Facebook-gruppen «Alle oss som vil at Hellstrøm skal rydde opp i SiB-kantina på NHH.» Gruppen har i dag over tusen medlemmer, selv om aktiviteten har gått noe ned siden oppstarten.
31. oktober 2016
TEKST LENE STENERSEN
ILLUSTRASJON STOFFS GRAFIKERE

 

 

 

 

Bør SiB ha monopol på Bergens studentkantiner?

 

– Endringsviljen til SiB Kafé er på linje med en gjeng pingviner som tvangsflyttes fra Antarktis, sier tidligere NHH-student Hogne Ulla.

Kjerringa mot strømmen

For to år siden var Ulla blant initi­ativtakerne av Facebook-gruppen «Alle oss som vil at Hellstrøm skal rydde opp i SiB-kantina på NHH.» Gruppen har i dag over tusen medlemmer, selv om aktiviteten har gått noe ned siden oppstarten.

– Kantinemafiaen SiB skryter av at driften går bra og at de serverer bill­ig middag i eksamensperioden, men det er noe galt. De andre månedene er altfor dyre, sier Ulla.

Marita Monsen, kommunikasjons­sjef i SiB, viser til at de har egne Facebook-sider for å etterstrebe god dialog med sitt klientell. Blant annet innførte Studentsamskipnaden «Meatfree Monday» våren 2016 etter at det var ytret ønsker i Velferdstinget om en reduksjon i kjøttforbruket.  

– Vi forsøker alltid å være åpne for innspill fra studentene, og ha studentenes ve og vel i fokus, sier Monsen.

Ulla mener at SiB ikke gjør en god nok jobb når det gjelder å høre på kundene sine.

–  SiB må finne frem til grunntanken om å gi studentene det de vil ha, til den prisen de vil betale. Det kan virke som om monopolet har blitt en hvilepute, sier Ulla.

Stille på toppen

SiB Kafé driver 18 avdelinger tilknyttet Bergens utdanningsinstitusjoner. Etter overtakelsen av studentkantinen på BI, har de monopol på kantinemarkedet for studenter. Gjennom deres tilknyt­ning til Studentsamskipnaden i Bergen, er SiB Kafé også skånet for konkurranse. Driften av studentkantinene legges nemlig ikke ut på anbud.

Sidsel Rygh Todal er admini­strerende direktør for Fazer Food Service, et av de ledende selskapene i Norden på serveringsmarkedet. Hun mener en konkurransesitua­sjon ville vært sunn for SiB, så vel som andre leverandører. Ikke minst tror hun den ville kommet studentene til gode.

–  Vi er av den klare oppfatning av at konkurranse er bra, og spesielt for dem som skal bruke kantinen. I en konkurransesituasjon strekker­ alle seg for å overgå kundenes forventninger til matkvalitet og service samt variert, næringsrik, sunn og innbydende mat og drikke, sier Todal.

Fazer driver 125 serveringssteder i Norge og vant blant annet anbudet om catering ved Norges Handelshøyskole nylig. Det betyr at selv om SiB Kafé holder til i skolens lokaler, er det Fazer som leverer mat til høyskolens arrangementer. Todal mener at dette bekrefter at Fazer vil være konkurr­ansedyktige overfor SiB Kafé.

Studentenes ansvar

Morten Hoff er kantinekoordinator i Beredt AS i Bergen. De driver blant annet catering tilknyttet universitetsdisputaser, men i likhet med Fazer står de også utenfor studentkantine­markedet. Hoff mener SiB Kafé leverer konkurransedyktige priser, men at det ikke er noe hans egen bedrift ville stått tilbake for.

– Hvis studentkantinedriften var lagt ut på anbud ville Beredt også bydd. Vi har lang erfaring innen kantinedrift og kan tilby et minst like godt alternativ som dagens løsning for studentene, sier Hoff.

Som andre aksjeselskaper, er SiB Kafé kun pliktet å offentliggjøre årsregnskap. Marita Monsen sier SiB ikke kan offentliggjøre flere detaljer, siden dette er konkurransesensitiv informasjon. Det samme gjelder forøvrig konkurrentene. Likevel umuliggjør fraværet av slik informasjon en analyse av prisene.

– SiB-styret har innsikt i denne informasjonen, og der er det studentene som har flertall. Dette mener vi er med å sikre studentenes innflytelse og makt over vår organisasjon, sier Monsen.