Taper en fjerdedel av omsetningen
Tre måneder etter avvikling av kulturskjenken står Garage i fare for å måtte stenge. – Ryktene som verserer bunner nok i ekstraordinære personalmøter med forberedelse på eventuell avvikling av Garage, sier Henning Christensen. Konkurs på en halvtime Christensen er eier av konsertlokalet og utestedet Garage. Siden kulturskjenken stengte for tre måneder siden, har overskuddet deres blitt redusert med 27%. – Det er selvfølgelig ennå tidlig å fastslå nedgangen, men vi fant fort ut at det ville bli problematisk å passere­ 20% reduksjon i over­skuddet. Vi får problemer med å overleve, i alle fall uten å endre driftskonseptet kraftig, sier Christensen.
1. november 2016
TEKST MATS VEDERHUS
FOTO GRY DAHL

 

 

 

Tre måneder etter avvikling av kulturskjenken står Garage i fare for å måtte stenge.

 

– Ryktene som verserer bunner nok i ekstraordinære personalmøter med forberedelse på eventuell avvikling av Garage, sier Henning Christensen.

Konkurs på en halvtime
Christensen er eier av konsertlokalet og utestedet Garage. Siden kulturskjenken stengte for tre måneder siden, har overskuddet deres blitt redusert med 27%.

– Det er selvfølgelig ennå tidlig å fastslå nedgangen, men vi fant fort ut at det ville bli problematisk å passere­ 20% reduksjon i over­skuddet. Vi får problemer med å overleve, i alle fall uten å endre driftskonseptet kraftig, sier Christensen.

Kulturskjenk var en ordning som lot utesteder utvide skjenke­bevilgningen til kl 03.00 under avholdelse av kulturelle arrangementer, mot kl 02.30 som er vanlig. Den ekstra halvtimen har for mange utesteder vært svært lønnsom.

Harde, nye tider
– Vi slo fast i byrådsplattformen at vi ikke ønsket å videreføre ordningen­ med kulturskjenk, og har nå vedtatt et nytt skjenkereglement som sier at ingen utesteder kan få skjenke­bevilling til senere enn kl. 02.30, sier byråd Julie Andersland.

Hun mener at Bergen har et mang­foldig og spennende uteliv som kommer til å greie seg fint uten den ekstra halvtimen noen kultursteder fikk skjenke. Christensen er uenig med Andersland.

– Meningen med kulturhalvtimen var å fremme kulturen, noe Garage har gjort i 26 år. Spesielt har Garage bidratt sterkt til å bære frem nye og uetablerte artister, men dette koster penger, sier Christensen.

Christensen forklarer at de ved opp­rettelsen av kultursjenken økte antallet arrangementer med lokale og uetablerte artister betraktelig. Etter at ordningen ble fjernet har de igjen måtte begrense antallet slike arrangementer.

– Dette er ingenting annet en idiotisk politisk hestehandel. De politikerne som her har vunnet frem mener at alkohol er roten til alt vondt og at all underholdning bør foregå på 42 tommer hjemme i stuen med popcorn og cola zero, sier Christensen.

Ikke noen overraskelse
Vågard Undstad, eier av Klubb Kok beklager situasjonen.

– Det er dumt at vi som seriøs bransje ikke blir tatt på alvor. Først og fremst går det ut over våre ansatte, siden vi ikke kan tilby dem flere timer. Det er ikke så enkelt som at man bare kan starte festen tidligere hvis folk ikke er på byen ennå, sier Unstad.

Karen Sofie Sørensen er leder for Brak, kompetansesenter for rytmisk­ musikk i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hun mener en bedre løsning­ må på plass for å dekke de tapte resursene til avholdelse av kulturarrangement.

– Kutt av kultursjenk var varslet­ lenge og vil få økonomiske konse­kvenser for noen av de som hadde denne ekstra halvtimen. For å kompensere for et eventuelt kutt i kulturtilbud bør politikerne øke arrangemenstøtten. Da vil støtt­en gå direkte til konsertarrangør eller andre kulturarrangement, uav­hengig av scene og alkoholsalg, sier Sørensen.