Burde media være politisk nøytralt?
46% av nordmenn stoler «stort sett» på norsk media. Vi har spurt norske redaktører hvordan det har blitt sånn.
5. april 2017
TEKST Ingvild Solberg Farstad
illustrasjon Ida Neverdahl

 

46% av nordmenn stoler «stort sett» på norsk media. Vi har spurt norske redaktører hvordan det har blitt sånn.

 

Bjørgulv Braanen,
ansvarlig redaktør i Klassekampen

Hva har skyld i den lave tilliten til media?

Mest sannsynlig den økende graden av at mediene ikke gjenspeiler virkeligheten og bekymringene til folk. Kommentatorer og meningspeilere har like holdninger. Et eksempel er hvordan studier viser at 70% av befolkningen er imot EU, mens kommentarene i de toneangivende mediene er tydelig for. Et annet eksempel er sentraliseringspørsmålet, som bekymrer mange i landet vårt. De toneangivende store Osloavisene er tydelig for dette. Folk har mer tillit til lokalavisene sine.

Tenker du det er positivt å ha et uttalt politisk ståsted som avis?

Det kommer an på, NRK må jo ha et balansert bilde ettersom det er finansiert av folket gjennom kringkastingslisensen. Ellers tror jeg det kan være fornuftig å tydeliggjøre sitt ståsted politisk. I alle fall kan man ikke late som man ikke har noe politisk utgangspunkt, når man helt tydelig har det.

Jan Stian Vold,
nyhetsredaktør i Bergens Tidende

Hva har skyld i den lave tilliten til media?

Den lave tilliten til journalistikken er urovekkende, men ikke et nytt fenomen. Journalister har i alle år vært uglesett. Vi er en yrkesgruppe det er lett å angripe, siden jobben er å rette kritisk blikk på maktpersoner. Det utløser motkrefter. BT opplever til stadighet at vår troverdighet blir trukket i tvil som en bevisst motstrategi når opplysninger står dårlig i offentlig lys. Samtidig tror jeg norsk presse, også BT, kan bli flinkere til å fange opp alternative stemmer og strømninger. Journaliststanden er i for stor grad en homogen gruppe. Det kan påvirke tilliten.   

Tenker du det er positivt å ha et uttalt politisk ståsted som avis?

Det er vanskelig å svare bastant på. Mitt inntrykk er at mange tillegger norsk presse politiske motiver og ståsteder den ikke har.  BT er partiuavhengig, men liberal og borgerlig, som det heter i formålsparagrafen. Samtidig får vi mye kjeft for å være venstreradikale. Jeg tror mange ikke skiller mellom meningsytringer og objektiv journalistikk. Det skaper gjerne et inntrykk av at media har en slagside, selv om nyhetsjournalistikken er aldri så balansert

Nils August Andresen,
ansvarlig redaktør i Minerva

Hva har skyld i den lave tilliten til media?

Det er mange grunner til dette. Blant annet har internett og sosiale medier skapt en ny form for mediekritikk, som fører til at medienes autoritet lett svekkes. Eksempelvis på TV har man ofte en live twitter-feed hvor folk kommenterer og kritiserer individer og innhold på programmene.

Ute i verden ser man tydelig det politiske aspektet gjennom hvordan man forsøker å eliminere tilliten til mediene. Her ligger jo hovedfokuset på Donald Trump og hvordan man går langt for å svekke tilliten til media. Man ser tendenser i Norge også, men ikke på langt nær like sterke. Man må være kritisk til media, men ikke kynisk bevisst undergrave det.

Tenker du det er positivt å ha et uttalt politisk ståsted som avis?

Vi må ha NRK, men det trengs medier som viser tydelig ståsted også. Men mest av alt trenger vi journalister som forstår at man er ikke automatisk objektiv selv om man ikke tenker ut fra et politisk ståsted.  Etter at pressen har gått vekk fra partimodeller med et mer tydelig politisk ståsted til journalister som skal gjøre sin plikt som objektiv og stå opp i mot makta. Når en journalist er i fravær av gitte politiske holdninger er man ofte svært preget av egen bakgrunn uten å være bevisst på det.

Tor M. Nondal,
nyhetsredaktør i Dagens Næringsliv

Hva har skyld i den lave tilliten til media?

Det er alvorlig hvordan alt dette med «Fake News» og svekket troverdighet har rammet mediebildet. Troverdigheten er den viktigste kapital vi sitter på som medium og det er svært alvorlig når denne rokkes ved. Vi må jobbe enda hardere for å dokumentere og vise at man er transparente.

Tenker du det er positivt å ha et uttalt politisk ståsted som avis?

Jeg tenker det er viktigere enn noen gang med uavhengig kritiske stemmer. Det er et sterkt behov for slike stemmer som kan oppfylle det samfunnet ønsker i disse tider.