Leder: Den vanskelige prevensjonen
Etter en strabasiøs fadderuke har mange stiftet nye bekjentskap. Noen sikkert litt mer fysisk enn andre, og da er det viktig med beskyttelse. I et av verdens mest likestilte land burde det være en selvfølge at begge kjønn har like stor mulighet til å ta ansvar for å unngå uønsket graviditet. Et prevensjonsmarked styrt av rigid lovtolkning og profitt diskriminerer fortsatt begge kjønn i verdens rikeste land.
23. august 2017

Etter en strabasiøs fadderuke har mange stiftet nye bekjentskap. Noen sikkert litt mer fysisk enn andre, og da er det viktig med beskyttelse. I et av verdens mest likestilte land burde det være en selvfølge at begge kjønn har like stor mulighet til å ta ansvar for å unngå uønsket graviditet. Et prevensjonsmarked styrt av rigid lovtolkning og profitt diskriminerer fortsatt begge kjønn i verdens rikeste land.

Prevensjon depresjon

I denne utgaven av Stoff skriver vi om mannlige prevensjonsmidler. I dag har menn bare tre alternativer hvis de vil ta ansvar for å unngå uønsket graviditet. Disse er kondom, vasektomi og avholdenhet. For kvinner er situasjonen et marked som oversvømmes av alternative prevensjonsmidler. Da p-pillen kom var det en revolusjon som fikk stor betydning for kvinnekampen og for folks hverdag. De store ulempene ved å pumpe kroppen full av hormoner har derimot vært et skremmende forbigått forskningstema i mange år. Først i 2016 kom det studier som påviste en direkte sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og depresjon. Andre mulige bivirkninger av hormonell prevensjon er kvalme, migrene, nedstemthet og blodpropp.

Det finnes håp

Legemiddelindustrien må ta mye av ansvaret her. Farmasøytiske selskaper finner det ikke interessant å bruke penger på å videreutvikle et marked de allerede kontrollerer. I tillegg er lovtolkningen med på å gjøre det vanskelig. Når man utvikler prevensjon for kvinner, sammenligner man bivirkningene med risikoen ved å være gravid. Menn derimot regnes som helt «friske», og skal dermed skjermes for bivirkninger.

Kvinner har i alt for lang tid fått hovedansvaret for å ofre sin egen kropp for å kunne nyte sin egen seksualitet. Menn på sin side blir satt på sidelinjen som tilskuer til en situasjon der de ikke kan velge å styre utfallet. Ordningen er i dag diskriminerende før begge kjønn, men spesielt urettferdig før kvinner. Derfor er det godt at det finnes håp. I «Sack to the future» kan du lese om prototyper på mannlig prevensjon som forhåpentligvis vil komme på markedet hvor bivirkningene attpåtil er nær null for begge parter.

Det var helt ærlig på tide.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik,
Ansvarlig redaktør
red@stoffmagasin.no