Konsept X
Bergens ferskeste musikkollektiv ønsker å skape et større mangfold i byens musikkmiljø.
20. september 2017

– I dag er det mange kvinner som gjør det bra i musikkbransjen, men i Dj-miljøet og blant produsenter i Bergen er det fortsatt menn som dominerer, sier Asbjørg Breines.

Sammen med Ingrid Indreeide tok hun derfor initiativ til å starte Konsept X, et musikkollektiv som skal arrangere klubbkvelder, workshops og kurs. Inspirert av lignende musikkollektiv rundt om i verden ville de jobbe for et større mangfold i musikkmiljøet i Bergen. Til nå har kollektivet 22 medlemmer, alle kvinner med forskjellig bakgrunn i kulturbransjen.

Bare fordi vi er kvinner, blir det politisk

– Det er ikke hogd i stein at vi bare skal være kvinner, men vi ville starte ved roten av problemet og det er at det finnes en ubalanse i miljøet, sier Breines.

Derfor gikk de inn på den nå nedlagte Robot-butikkens nettsider for å finne forskjellige kvinnelige Dj-er de kunne engasjere.

– Det er ikke mange av de i Bergen. Hva er det? Rundt 20?, spør medlem Juliann Louise Larsen de andre.

Spørsmålet møtes med bekreftende nikk, men starter diskusjon. Det kommer frem at det er viktig for gjengen at de ikke oppfattes som en organisasjon med politiske meninger.

– Bare fordi vi er kvinner blir det politisk. Vi trenger ikke åpne munnen og si noe, men sånn blir det likevel, sier Breines.

Men dere sier det er en ubalanse i musikkmiljøet, hva er årsakene til dette?

– Årsakene er mange og man ser det overalt i samfunnet, sier Breines.

– Damer er kanskje litt forsiktige. Det må liksom være perfekt før vi trykker play.

– Det er mange kvinner som ikke har prøvd for eksempel dj-ing fordi de ikke vet hvor de skal starte. I kollektivet får de muligheten til å prøve seg og lære mer samtidig som vi utveksler erfaringer, sier Indreeide.

– Er det for få kvinnelige Dj-er i Bergen i dag?

– Innledningsvis er det for få, i alle fall som er synlig. Men Konsept X skal handle om musikk, ikke politikk eller feminisme. Bare fordi vi er damer blir det oppmerksomhet rundt det og spørsmål rundt hva dette er. Det blir betraktet som unormalt. Vi vil normalisere det og fjerne fokuset på kjønn, sier Breines.

– Det vi vil ha fokus på er at vi trenger noe nytt og et større mangfold i klubb- og kulturmiljøet. Vi vil at flere skal få prøve seg i trygge omgivelser og ha likesinnede å snakke med.

Deler nettverk

Gjengen forteller at de har snakket mye om hvordan de vil bli oppfattet. De har ikke et ønske om å innta en offerrolle eller fremstille bransjen som diskriminerende.

– Vi vil bidra til en bevisstgjøring og endring av strukturen i en positiv retning, men vi klandrer ikke noen for at den eksisterer, sier medlem Celine Amatucci.

– Vi vil heller bidra til en plass hvor man kan dyrke interessen til noen som sitter inne med en lidenskap uansett hvem man er, sier Breines.

Hun forteller at de for ikke så lenge siden fikk en forespørsel fra ei jente på 15 år.

– Det åpner for at flere oppdager at de har en interesse for dette og begynner med dj-ing.

Indreeide og Breiner dj-er selv bak navnet Dj Pika, og har hatt flere spilleoppdrag blant annet med Girson på Klubb Kok og House of House på Landmark.

– Vi var heldig og hadde et nettverk rundt oss som gjorde at vi rett og slett kastet ut i det, sier Breines.

– Kulturbransjen generelt er vanskelig å komme inn i hvis man ikke har et nettverk. Når vi er et kollektiv og får tilbud om en spillejobb kan vi finne den personen som passer best stilmessig, fortsetter hun.

– Vi trenger noe nytt og et større mangfold i klubb- og kulturmiljøet

Alle er likestilt

Det finnes også andre tilbud for kvinner og unge som ønsker en vei inn i musikklivet i Bergen. AKKS Norge er en idealistisk organisasjon som har som formål å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet. Organisasjonen arrangerer kurs, arrangementer og leier ut øvingslokaler til medlemmene sine. Gjengen mener likevel Konsept X er et tilskudd som manglet i Bergen.

– Det handler ikke om å kurse folk, men å være et kollektiv som skal ha eventer og støtte hverandre. Her skal man ikke lære å spille gitar, men være en del av et samhold, sier medlem Alicia Churchill.

– Vi har en helt annen organisasjonsstruktur hvor alle skal være likestilt, sier Breines.

Derfor drives kollektivet frivillig uten lønnede stillinger. De kan beskrives som en vennegjeng som utveksler erfaringer, kompetanse og blir kjent med andre utenfor sin vanlige omgangskrets. Nettverksbygging, opplæring og samhold er viktige komponenter

Noe nytt og fett

De lanserte konseptet på Landmark 16.september med mannlig og en kvinnelig Dj på settlisten. Det er slike arrangementer de vil fortsette å produsere.

– Det blir et nytt kollektiv som kan tilby Bergen flere kulturopplevelser og kule arrangementer. Det har vært mye av det samme på klubbfronten lenge, sier medlem Trine Halvorsen.

– Vi vil bare lage noe nytt og fett. Vi skal ikke snakke, men skape noe, sier Breines.