Kjønnskultur
Et nytt internasjonalt opprop vil ha lik kjønnsfordeling på programmet til festivaler. Så langt har bare én i Bergen meldt seg på.
9. april 2018

– Vi tror en 50/50 kjønnsfordeling på programmet skaper en bedre festival, sier daglig leder i Borealis, Tine Rude.

Festivalen er så langt den eneste i Bergen som har meldt seg opp på det internasjonale oppropet Keychange. Her forplikter førtifem festivaler fra hele verden seg til å kjempe mot ubalanse i programmene sine og oppnå lik kjønnsfordeling innen 2022.

Så langt har fire festivaler i Norge forpliktet seg: Trondheim Calling, By:larm, Oslo West og Borealis.

Etterlyser engasjement

Rude kan fortelle at Borealis allerede har oppnådd en 50/50 kjønnsfordeling på programmet, og at det var naturlig for dem å bli med på oppropet da de hørte om det.

– Da får vi flere stemmer som speiler hvordan samfunnet ser ut. Det er viktig å synliggjøre og være med på det, og så håper vi at vi kan være de som viser god praksis ved at vi har fått det til.

Hun håper at et slikt engasjement kan føre til et mer differensiert program hos alle kulturleverandører.

– Det er viktig at flere jobber med hvem man presenterer og gir en stemme til. Jeg håper også flere tar den ekstra jobben med å tenke balanse på programmet fra første stund, og gjør dette aktivt uten å komme med andre argumenter som overstyrer.

Fra to til fire kvinner

I 2016 fikk den største studentdrevne festivalen i Bergen, Uken, kritikk for få kvinnelige artister på programmet. Kun to av tretten av de musikalske innslagene var kvinner, noe bookingsjef på den tiden, Oscar Skulberg, ikke mente var noe problem.

I år mener festivalsjef Henrik Lund at de har oppnådd en god kjønnsbalanse på programmet. Av elleve musikalske innslag, er fire kvinner, fem menn eller band kun bestående av menn og to band med begge kjønn.

– På selve festivaldagen har vi Aurora, Amanda Delara, Ary og humorinnslag med Tusvik og Tønne. At dette blir lagt til 08.mars, blir også en slags hyllest til hvor mange bra norske kvinnelige artister vi har fått de siste årene.

– Dere fikk mye kritikk for programmet under Uken 16. Har dere jobbet aktiv mot dette i årets program?

– Jeg synes ikke nødvendigvis at musikk skal ha noe kjønn, men man skal likevel tilstrebe en viss likevekt, og vi er bevisste på at vi gjør det. Likevel legger vi ikke inn bookinger basert på kjønn.

På tross av dette, stiller han seg positiv til å melde Uken på et opprop som Keychange.

– Vi kunne absolutt meldt oss på. Det passer godt med verdiene vi har i Uken 18. De neste årene er det selvfølgelig nye som stiller til valg, men det at vi har et relativt likestilt program farger fort over på neste år. Kanskje de kommende lederne også vil være positiv til noe slikt.

Under ⅓ kvinner

Bransjefestivalen By:larm i Oslo, har også forpliktet seg til oppropet. Vestlandets største bransjefestival, Vill Vill Vest, har de siste to årene løftet frem unge talenter, mange av disse studenter.

Daglig leder, Simen Korneliussen, sier at han ikke var klar over oppropet før for et par uker siden, og er overrasket over at Keychange ikke har tatt kontakt.

– Vi kunne absolutt meldt oss på et slikt opprop. Dette er et viktig engasjement.

– Hvis man ser på programmene deres det to siste årene er det likevel en stor overvekt av menn. Har du en kommentar til dette?

– Vi må forholde oss til artistene som melder seg på Vill Vill Vest, og i 2016 så vi at det var en overvekt av mannlige artister som meldte seg på. Etter det har vi fokusert på kjønnsfordeling både internt og blant de som opptrer. I administrasjonen og blant de frivillige er det noe flere kvinner enn menn. I 2017 nådde vi en andel på rundt 30% kvinnelige artister, og det er et mål å kontinuerlig øke dette. Festivalen jobber aktivt med en lik fordeling på programmet. Dette er noe vi står for.

Overvekt av menn i studentkulturen

To andre studentdrevne kulturleverandører i Bergen, er Realistforeningen (Rf) og Aktive studenters forening (Asf) som arrangerer program på Det akademiske kvarter og Hulen. Leder i Realistforeningen, Simon Grønås Sagoe, sier de gjerne vil etterstrebe en jevnere kjønnsfordeling i programmet.

– Men den siste tiden har vi hatt en overvekt av menn. Forrige semester var det flere kvinner.

I fjor var det én kvinnelig soloartist og to band med begge kjønn, og to band med kun menn på programmet. I år er det én mannlig soloartist, et band med begge kjønn og fire grupper bestående kun av menn på det musikalske programmet. Utenom det musikalske programmet er det et arrangement med podcasten Jentegarderoben.

– Hva gjør dere aktivt rundt kjønnsfordelingen på arrangementene deres?

– På kvinnedagen har vi for eksempel tradisjon for å presentere en kvinnelig artist som er up and coming. Ellers jobber vi med programmet for å få en jevn fordeling, og et slikt opprop som Keychange er vi veldig med på å støtte, sier Grønås Sagoe.

Tenker først på studenten

Bookingsjef i Asf, Mikael Pedersen, sier at han tror kjønnsbalansen hos dem skjer litt av seg selv.

– Vi tenker først og fremst på hva studenten i Bergen vil ha, men ut i fra hvordan bransjen ser ut på, vil jeg påstå at det er er god balanse i kjønn hos de vi synes er relevant å booke.

Pedersen kan fortelle at 25% av bookingene nåværende semester er kvinner, altså en stor overvekt av menn. Dette mener han likevel ikke er representativt for konsertene ASF har arrangert de siste årene.

– Vi har hatt mange kvinnelige artister og band med kvinnelige musikere de siste semestrene.

Han stiller seg positiv til et opprop som Keychange, og at det kan være med på å forbedre musikkbalansen i Bergen.

Faktaboks:

  • Keychange er et internasjonalt initiativ startet av det Britiske organisasjonen PRS.
  • Målet er å få musikkindustrien til å jobbe mot en 50/50 kjønnsfordeling på programmet innen 2022, inkludert live-konserter, konferanser og profesjoner
  • Så langt har 45 festivaler fra hele verden meldt seg på, fire fra Norge.