Av, for og med studentene
Lederen i NSO, Mats Johansen Beldo, kjenner seg ikke igjen i Stoffs leder.
10. april 2018

Olve Hagen Wold skriver på lederplass i Stoff 7. mars at NSO er «et sugerør ned i lommene deres» og at vi «brenner pengene dine». Dette er en virkelighetsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Det er NSOs landsmøte som bestemmer hva NSO skal jobbe for og hvilke ressurser vi har til rådighet. NSO kan endres, men vi mener det er redelig  at utgangspunktet for kritikken er kunnskap om hvordan vi jobber. Det er bra at studenter følger med på og utfordrer NSO, men vi opplever det som problematisk at kritikken ikke tar utgangspunkt i et ønske om å forstå hva vi gjør og hvorfor. Vi tar gjerne imot forslag til hvordan vi kan bli bedre, men det er ikke like lett når kritikken blir en karikatur fremfor konstruktiv.

LESERINNLEGG: Lederen i NSO, Mats Johansen Beldo, kjenner seg ikke igjen i Stoffs leder. Foto: Privat.

Hagen Wold kritiserer NSOs gjennomslag og politiske arbeid. Han trekker frem 11 måneders studiestøtte og studentombud som eksempler på at NSO har ufortjent tatt æren for gjennomslag. Det finnes sikkert eksempler på saker som vi kunne ha jobbet mer, annerledes eller bedre med, men akkurat i disse tilfellene mener vi kritikken er uberettiget . Den handler om hvordan NSO arbeider for politisk gjennomslag, men vi er usikre på hvor mye Hagen Wold har satt seg inn i hvordan vi jobber. 11 måneders studiestøtte er resultat av lang tids arbeid. NSO har ikke vært alene om dette, vi har hatt mange gode samarbeidspartnere, men det er vi som har stått i front for dette kravet. Vi er stolte for at studentbevegelsen nå snart er i mål med et krav vi har løftet lenge.

På samme måte har vi jobbet over tid med studentombud. Dette ble spilt inn som krav i vårt arbeid med kvalitetsmeldingen. Selv om #metoo bidro til at også regjeringspartiene gikk inn for dette, hadde forslaget flertall i Stortinget uansett. Det er vanskelig å se at dette ville blitt behandlet og vedtatt om det ikke hadde vært for NSOs arbeid.

Politisk gjennomslag kommer sjeldent av ett godt innlegg, ett leserinnlegg, ett møte med en politiker, eller ett innlegg i en høring. Når et statsbudsjett er kommet så langt at det er til behandling i Stortinget er det få muligheter til å få flyttet på de store pengene. Derfor jobber vi systematisk, langsiktig og hele året for å få gjennomslag for studentkravet. Vårt utgangspunkt er at vi når NSOs politiske mål med å kunne sakene godt, kjenne prosessene som må til for å få vedtatt det vi ønsker og ha tydelig krav og prioriteringer. Det høres kanskje kjedelig ut, men det er vår opplevelse at det virker.

For å nå de politiske målene har vi ofte politikere som målgruppe når vi kommuniserer eksternt. Kanskje går det på bekostning av å nå ut til den enkelte student? Kanskje bør NSO i større grad henvende seg direkte til studentene? Samtidig er det viktig for oss å respektere det som er våre medlemmers domene og ansvarsområde. Det er de lokale studentdemokratiene som har ansvar lokalt, vårt mandat er primært nasjonalt.

Når Hagen Wold noe flåsete slår fast at studentene hadde fått mer igjen for å bruke 20 millioner på et kommunikasjonsbyrå så mener vi han ikke helt kjenner omfanget av NSOs arbeid. Det er lett å sparke oppover og harselere med de som sitter å jobber nasjonalt, og sånn skal det kanskje også være. Det er allikevel viktig for oss å formidle at vi hver eneste dag jobber så godt vi kan for at studentene skal få en bedre hverdag. Dette omfatter mye mer enn å være i avisa og gå på møter. Det hadde vært hyggelig om Hagen Wold ringte og spurte hva vi driver med før han slo fast at vi er unødvendige.

LES LEDEREN: NSO brenner pengene dine

NSO jobber med veldig mange ulike saksfelt. Vi representerer norske studenter i Europa og globalt, vi organiserer studentrepresentasjon i nasjonale råd og utvalg, vi svarer på høringer og følger politiske prosesser innenfor alle felt som påvirker studenter. Dette innebærer alt fra opptaksforskrifter til teknisk byggforskrifter. Samtidig samarbeider vi med mange organisasjoner i sektoren og forsøker å fremme de sakene studentene (gjennom våre medlemmer) har prioritert, selv om politikerne på stortinget eller regjeringen ikke har dette på dagsorden. I tillegg til det politiske påvirkningsarbeidet så er det selvsagt en del arbeid med å drifte en organisasjon, det indre demokratiet i NSO og det tilbudet vi har til våre medlemmer. Vi opplever at organisasjonen kontinuerlig evaluerer hvordan vi jobber, hva vi bør prioritere og våre kostnader. Vi inviterer selvsagt til at så mange som mulig deltar i debattene  og at vi på landsmøtet kan utfordre hverandre slik at resultatet blir best mulig.

NSO er studentenes nasjonale talerør. Våre «eiere» er studentdemokratiene ved de enkelte høyere utdanningsinstitusjonene. Våre tillitsvalgte er studenter fra de samme institusjonene. Det finnes ikke en egen «NSO-student» som ikke har en tilhørighet i den generelle studentmassen. Alle studenter ved de 30 institusjonene som er tilknyttet NSO kan stille til valg i NSO. Vi er verken mer eller mindre enn det landsmøtet, bestående av studenter, gjør oss til.

Vi inviterer Olve Hagen Wold og alle andre som er usikre på om NSO jobber for studentene til å ta kontakt, komme på lunsj, ringe, sende epost eller melding på facebook, snapchat eller andre steder og spørre hvordan vi jobber og hvorfor vi jobber som vi gjør. Vi oppfordrer alle studenter i Norge til å engasjere seg i studentdemokratiet på sin institusjon. Vi håper så mange som mulig ønsker å bli aktive i NSO, foreslå politikk, diskutere og delta på alle våre arenaer. Vi er ikke redde for endring, men vi mener utgangspunktet for forandring må være hva vi faktisk gjør og ikke hva noen tror. Første mulighet til debatt og tillitsverv er vårt landsmøte 20. – 22. april. Velkommen!