Dickpicmysteriet
Dickpic-sendere burde ha dødd ut for lenge siden. Hvorfor er det likevel så mange av dem?
26. september 2018

I vårt online-samfunn med raske chattetjenester, mobiltelefoner med kvalitetskameraer og høyhastighets-internett har dickpicet etablert seg som et kulturelt fenomen. Undersøkelser viser at 52% av kvinner har mottatt dickpics, og kondomprodusenten RFSU omtaler dickpics som et samfunnsproblem.

Med uttalelser fra forskere, personer som jobber med utøvere av seksuell trakassering og uttalelser fra dickpicavsenderen selv, forsøker STOFF å forstå fenomenet.

Evolusjonsforklaring

Mons Bendixen Foto: Privat

«Dickpics» er i denne forstand bilder som menn sender av sin penis uten oppfordring, altså ikke det samme som såkalte nudes som sendes når begge parter ønsker å sende og/eller motta.

For å få en innsikt i dickpicavsenderes grunnleggende motivasjon, mener ekspert på evolusjonær sosialpsykologi, Mons Bendixen, at det er nødvendig at fenomenet sees gjennom en evolusjonspsykologisk linse.

– Det kjønnet som har minst biologisk investering i avkommet vil i større grad ønske å få avkom med flere partnere. Dermed vil menn i større grad benytte seg av seksuelle korttidsstrategier enn kvinner. Det er her dickpics kommer inn i bildet, ved at det kan betraktes som en seksuell taktikk for å få korttidspartnere, forklarer han.

Kjønnet som har høyest biologiske investering i avkommet vil også være mer selektive og kresne i sine partnervalg, i følge evolusjonsteorien. De fleste menn blir avvist når de prøver seg på kvinner og de må prøve flere ganger før de får napp. Dette kan forklare menns iherdighet når de sender ut dickpics til en mengde forskjellige kvinner, mener Bendixen.

– Vi er etterkommere av menn som gang på gang har prøvd og blitt avvist. Dickpics kan betraktes som å kaste ut et fiskegarn som en eller annen biter på.

– Dickpics skal skape lyst

Daniel Getz Foto: Pressefoto

– Jeg gjorde det for å få en reaksjon, og litt for å se om hun likte det. Og vi vet alle svaret på det, hehe, sa mann (24) om motivasjonen bak de uoppfordrede bildene han sendte.

Stoff har snakket med Daniel Getz, sosionom ved  ressurssenter for menn (REFORM), for å få en sosiologisk forklaring på dickpics.

–  Dickpicsendere tror at kvinner vil bli tiltrukket av å deres penis, selv uten at relasjonen mellom dem ennå er seksuell eller intim. Deres kontekstløse ereksjon skal skape lyst hos kvinner.

Daniel Getz forklarer denne feilslutningen ved at mannlig tiltrekning er mer visuelt orientert.

– Menn tenker gjerne at siden de tenner på å se kvinnelige kjønnsorgan vil kvinner tenne på å se deres mannlige kjønnsorgan. Denne mannlige svikten i perspektivtaking tenker sosionomen er noe menn trolig er evolusjonært predisponert for.

Penis i historisk perspektiv
Selv om dickpics kan forklares av rent bioevolusjonære mekanismer kan dickpicet også analyseres i en sosiokulturell og historisk kontekst. I boken «Menn viser fram pikken sin» trekker forfatter Caroline Hainer frem hvilken særskilt posisjon penisen har hatt på tvers av tid og kultur. Forhistoriske mennesker risset inn peniser på steintavler og guttebarn blir ikke gamle før de begynner å tegne peniser på papir, på dobåsens vegger og i snøen. Så lenge vi kjenner til, har mennesker laget bilder av peniser.

Penisens historie gjør at den også har symbolsk styrke. Den representerer kraft, dominans, erobring, vitalitet og målbevissthet. Fallos er maskulinitetens spydspiss. Ved å erigere og eksponere penis kan dickpics, gjennom en sosialkonstruktivistisk forståelse, betraktes som et totalistisk uttrykk for å vise maskulinitet. Og for å «være» mann er kjønnsrollene enda konstruert slik at man da må være maskulin.

Getz tenker at dickpics også kan være et resultat av at menn vil vise seg som maskuline, og han knytter det særlig til forventningene om at det fortsatt er mannen som skal ta initiativ i sjekkesituasjoner.

– Veldig mye av det å ta initiativ ligger fortsatt på mannsrollen, det er store forventninger til at menn skal ta det seksuelle initiativet. Å sende dickpics kan være den ultimate måten å ta initiativ .

Kombinert med at kvinner skal være passive og tilbakeholdne tenker Getz at dette er en oppskrift som er dømt til å mislykkes.

– Jenter føler mye press på at de ikke skal ta initiativ, for da er de plutselig horer. Gutter skal også bare vite når initiativet skal tas, og det oppleves som ugreit å spørre dersom man er usikker. Vi har bygget et samfunn som er «set up to fail».

Sexpress
Å være en maskulin mann innebærer også et press om å være seksuelt suksessrik.

– Å være seksuelt aktiv er særlig knyttet opp til mannsrollen. Mange menn tenker at hvis de ikke har sex er de ikke en skikkelig mann, forteller Getz.

Getz tenker at dette kan gjøre menn desperate, og et utfall kan være å sende et dickpic.

– Dersom man mangler verktøy når det kommer til å ta seksuelt initiativ, kan det hende at noen velger å sende bilde av penisen sin. Rådville menn kan for eksempel få slike ideer fra kompiser. De kan få høre at de bare må sende bilde av understellet, så skjønner hun hvor landet ligger, og som bonus slipper du også small-talken imellom.

Aggressive dickpics
Selv om kvinner opplever dickpics som frastøtende, tenker Getz at mange menn ikke mener noe vondt med det. Likevel opplever en del kvinner dickpics som skremmende og truende. Flere dickpics sendes også i kombinasjon med aggressive meldinger. Getz forteller at det ikke må dekkes over at en del dickpics kan være ment som aggresjon.

– En del menn er sinte fordi de opplever at de er avskåret fra kjønnsmarkedet. Det kan være menn som tenker at det er en menneskerett å ha tilgang på kvinners kropp.

Slike menn omtales gjerne som incels, menn som lever i ufrivillig sølibat. Getz tenker at dickpics fra slike menn kan være en form for aggresjon som følge av frustrasjonen av å bli avvist.

– Det kan da være at budskapet er, «se hva du går glipp av, din jævla hore».

Er evolusjonspsykologiske forklaringer dekkende?

Selv om det finnes sosiokulturelle forklaringer på hvorfor menn sender dickpics, så er det de evolusjonspsykologiske som oftest blir brukt til å forklare fenomenet. Slik er det på tross av at det gjerne kan tenkes at våre evolusjonære mekanismer skulle hindre samtlige menn fra å sende dickpics. Vi er den mest sosialt finkalibrerte arten, vi oppfatter normer lynraskt, vi er programmert til å være redde for å gjøre grenseoverstridende atferd, av frykt for å bli sosialt utstøtt. Hvis dette er tilfelle, hvordan kan undersøkelser da vise at 1 av 5 menn har sendt uoppfordrede dickpics til kvinner? Burde ikke vi som art være bedre evolusjonært programmert enn dette? Riktignok skal det sies at prevalensundersøkelsene av dickpicssendinger har svakheter. Vi spør evolusjonsteorieksperten Bendixen nærmere om dette.

– Det er nok ikke 1 av 5 menn som sender dickpics. Det kan være at det er 1 av 5 innen subgrupper av menn, men generelt blant menn er det få som sender dickpics.

Når det gjelder tanken om at dickpics i verste fall kan tenkes å føre til at man blir sosialt utstøtt, tenker Bendixen at dette kan forklares i form av skjevheter i dickpicavsenderens risikovurdering.

– Risikovurderingen i denne sammenhengen må antas å baseres på kalkyler som foregår ubevisst og etter bestemte mønster som er et resultat av evolusjonen. Det er potensielt store gevinster for en mann å få napp, og i kostnad-nytte-vurderingen til menn som sender dickpics er nok dette mer i forgrunnen enn de potensielle langsiktige kostnadene, som kan være ganske høye. De fleste menn som driver med dette tror jeg ikke tenker så bevisst på denne kostnaden, istedenfor har de et bias i retning av at det kan gi gevinst.

Bendixen stiller seg også tvilende til andre sosiologiske forklaringer, som for eksempel at dickpics er et middel for menn til å etablere makt over kvinner.

– Å sende dickpics har et eksplisitt seksuelt motiv. Jeg vil gjerne se det logiske resonnementet som kan predikere at dickpics er en funksjonell måte å vedlikeholde maktstrukturer mellom kjønnene, men jeg har problemer med å forstå et slikt perspektiv.

Bendixen betrakter også dickpicet som et seksuelt initiativ selv om dickpicavsendere også kan komme med andre forklaringer.

– Come on liksom, det er så dobbeltmoralsk. — sier dickpicavsenderen? Osv osv — Se hvordan ting er nå for tiden, da. Se på alle jenter på 18, ja helt ned til 14, hvordan de ter seg på Instagram, Snapchat… jeg protesterer mot denne kjønnsdiskrimineringen av mannekjønnet, forklarer dickpicavsenderen som et motiv for at han selv sender dickpics.

Bendixen kjøper imidlertid ikke dette.

– Mennesker er spin-doctors. Vi forklarer motivet for handlingene våre i etterkant av at handlingen er utført. Dersom utfallet ikke ble som forventet vil de fleste komme opp med forklaringer i etterkant for å opprettholde et positivt syn på seg selv. Dersom dickpicet ikke ble vellykket, kan vi rasjonalisere og komme med andre forklaringer for å sende dickpics, slik at vi bevarer et positivt selvbilde.

Dickpics er altså en dårlig måte å skaffe seg damer på, skal vi tro ekspertene og undersøkelsene gjort om fenomenet. Skulle du likevel fortsette å falle for fristelsen for å sende dickpics, tror Getz at det vil være håp for deg i fremtiden. Han satser på at det kommer apper som automatisk detekterer når du er på vei til å sende bilde av tissen din.

– Appen må da komme med statistikk om hvor lite sannsynlig det er at dickpicet vil fungereke, og foreslår en alternativ fremgangsmåte, som for eksempeleks å be henne ut på kino.