Leder: Stem! Men på hva og hvem?
Det er enkelt å forstå at fire av fem studenter ikke deltar i valget.
12. mars 2019

18. til 25. mars er det studentvalg ved Universitetet i ­Bergen, og alle studenter ved institusjonen har stemme­rett. Et nytt studentparlament skal velges, og to ­studenter skal stemmes inn i Universitetsstyret. 

Med en oppslutning på 19,6% ved forrige studentvalg på universitetet, en nedgang på nesten tre prosent fra året før, er det tydelig at få av de over 17 000 studentene er engasjert i studentdemokratiet og dets representanter. Er dette fordi studentene ikke bryr seg? Eller vet de ikke hva studentvalget er, og da heller ikke hva de vil stemme frem?

Mangelfull informasjon

Opprinnelig var planen å skrive en brennhet lederartikkel om viktigheten av studentvalg og -representasjon. Informasjon om valget og hva de ulike organene driver med og hvordan, viste seg imidlertid å være vanskelig å finne. Et bilag til Studvest (6.mars) er tilsynelatende det som er tilgjengelig for alle per 11. mars. Det er rikelig illustrert med bilder og slagord, men gjør en knapt klokere.

For hvilke saker behandler Universitetsstyret, hva har Studentparlamentet utrettet dette året, og hvordan påvirker representantene? Studentvalg.no, som det er lenket til i informasjons­bilaget, er ennå ikke tilgjengelig, og Student­parlamentets ­nettsider har vært nede siden april 2018. I tillegg har vi UiBs egen informasjonsside: «Denne siden er avpublisert.»

I forarbeidet til min opprinnelige leder søkte jeg aktivt på Google, leste studentvalg-bilaget flere ganger, sjekket nettsider i hytt og pine, spurte valg­kandidater om hvor jeg fant mer informasjon, saumfarte Mitt UiB, og i et aller siste ­forsøk fulgte jeg domenet i en e-postadresse oppgitt på ­Toalettavisen. Det var nemlig dit du skulle sende ­e-post om du ville stille til dette valget jeg nå ønsket å vite mer om. Det ledet til valgstyret.no, der jeg fant info om NTNU sitt ­styrevalg. ­Igjen sitter jeg uten god, relevant informa­sjon. Det er syv ­dager til ­valget starter. 

Dette er for dårlig. Riktignok har kandidatene opprettet egne Facebooksider der de deler mer om sine fanesaker, men dette blir en arena forbeholdt venner og engasjerte, og er ingen god måte å nå ut til de resterende 80% på. 

Et studentdemokrati for alle

Et åpent og tilgjengelig studentpolitisk miljø er viktig. At strukturen og prosessene i studentdemokratiet er vanskelige å forstå for de som selv ikke er, eller har vært, deltakende i det, er et hinder for engasjement rundt både valg og saker.

For det er enkelt å forstå at fire av fem studenter ikke deltar i studentvalget. Det er uklart hvordan valget er relevant for den enkelte, og det krever mye å sette seg inn i mer enn punkter og slagord. Med informasjon så godt gjemt, eller så kraftig forenklet, er det uklart om studentvalg og -demokrati faktisk er viktig for studentmassen. Ansvaret her er ikke studentenes alene.

Ny nettside til Studentparlamentet skal være klare i uke 11, og det samme gjelder studentvalg.no. Det er bedre sent enn aldri, men er det godt nok for dette valget?