Cellequiz
Har du hatt naturfag på videregående? Hvis ikke, lykke til!
3. april 2019

1. Hva kalles de fire basene i DNA?

2. Hva kalles kjønnet celledeling, og hvordan skiller det seg fra vanlig celledeling?

3. Hvilke tre egenskaper skiller RNA fra DNA?

4. Hva er det sentrale dogmet innenfor molekylærbiologi?

5. Hva kalles organellene der proteinsyntesen foregår?

6. Hvorfor er mitokondrier så viktige?

7. Hva vil det si at en aminosyre er essensiell?

8. Hva står DNA for?

9. Hvor mange kromosomer har et vanlig menneske?

10. Hvorfor er mitokondrier og Y-kromosomer spesielt viktige innenfor genetikk?

1. Adenin, cytocin, guanin og tymin. 2. Det kalles meiose. Det kjennetegnes av at kromosomparene rekombineres og så deles, slik at hver nye celle ender opp med ett nytt og unikt kromosom for hvert kromosompar. 3. RNA er enkelttrådet, «tråden» er laget av ribose istedenfor deoksyribose, og den fjerde basen er uracil istedenfor tymin. 4. Informasjon kan overføres fra DNA og RNA til proteiner, men ikke fra proteiner tilbake til RNA og DNA. Informasjon kan i spesielle tilfeller overføres fra RNA til DNA. 5. Ribosomer. 6. Fordi de produserer molekylet ATP, som driver alle energikrevende prosesser i kroppen. 7. At den er nødvendig for å opprettholde kroppsfunksjoner, men ikke selv produseres i kroppen, og derfor må inntas gjennom mat. 8. Deoksyribonukleinsyre (engelsk: deoxyribonucleic acid). 9. 46. 10. Fordi de ikke blir påvirket av meiose. Mitokondrier arves uendret fra moren, mens menn arver Y-kromosomet uendret fra faren. De kan derfor brukes til å kartlegge menneskers genetiske historie.