Solberg maler et unyansert bilde
Skal rollen til Studvest kritiseres, holder det ikke å peke på et par enkeltsaker.
16. mai 2019

I sitt leserinnlegg setter tidligere leder for Kvarteret, Marius Andre Svee Solberg, spørsmålstegn ved hvorfor Studvest får penger til å utføre journalistikk. Han mener at Studvest ikke leverer journalistikk av høy kvalitet, men heller det han kaller «skandalejournalistikk». Som eksempler trekker han frem to saker om Kvarteret, en fra i år og en fra 2012. Solberg mener sakene om hans tidligere arbeidsplass er for lite nyanserte.

Vi tar med oss all kritikk videre. Hver uke går vi igjennom sakene vi har skrevet, diskuterer hva som er bra og dårlig, og hvor vi må bli bedre. Derfor evalueres sakene nøye fra uke til uke, nettopp fordi vi tar rollen vår på alvor.

Vi tar selvkritikk på at noen av våre saker kunne blitt løst annerledes, for eksempel ser vi at ordlyden i noen av spørsmålene i artikkelen om GIRA-turen er uheldig. Flere av de påstandene Solberg trekker frem kjenner vi oss imidlertid ikke igjen i.

Som Solberg påpeker, skal en studentavis rette søkelys mot saker som ikke blir fanget opp av større mediehus. Her var vi blant annet det første mediet til å melde om at utstyr for nærmere 200 000 kroner var blitt stjålet fra UiBs lokaler på Media City. Vi har skrevet en mengde saker om studentpolitikken, som våre saker om sen sensur, dårlige praksisordninger og den nylige dekningen av studentvalget ved UiB. Dette er saker som er viktige for at studentene i Bergen skal engasjere seg. Og om vi skal gå så langt tilbake som til 2012, slik Solberg gjør i sitt leserinnlegg, kan vi trekke frem enda flere andre saker Studvest har skrevet som har vært viktige for studentene.

Studvest består av nærmere 50 frivillige journalister. Det er disse frivillige journalistene og fotografene som undersøker og skriver sakene vi publiserer, mens de fire redaktørene veileder og følger opp disse. At Studvest er en studentorganisasjon innebærer også at det er stor utskiftning hvert semester. De ett år lange vervene skaper dermed en kontinuitet som gjør at vi kan oppfylle kravene som stilles til oss som avis.

Det er lov å være motstander av lønnede verv, men påstandene Solberg kommer med er unyanserte – han kjenner ikke til omfanget av organisasjonen Studvest. Det hadde ikke vært mulig å dekke et så bredt spekter av saker, i så store kvantum, samtidig som man skal fungere som mentorer for så mange ferske journalister og være en arena for debatt om studentpolitiske spørsmål, uten å frikjøpes fra studiene.

LES SOLBERGS INNLEGG: – Studentene fortjener bedre enn Studvest