1 600 000 000 000 dollar i minus
Den amerikanske studiegjelden er doblet siden 2008. Et forslag er å slette hele gjelden. Er det en god idé?
21. april 2020

Amerikansk studiegjeld har aldri vært høyere. Den ligger nå på 1,6 billioner (norsk betydning) dollar og er fordelt på 45 millioner amerikanere. De skylder i gjennomsnitt ca. 32 000 dollar hver. Amerikanere over 60 år står for 85 milliarder dollar av beløpet.

Drop out-problem

Mark Kantrowitz er en av USAs ledende eksperter på studentøkonomi og har flere ganger vitnet for Kongressen om temaet. 

Hvorfor er det en studiegjeldskrise i USA?

Mark Kantrowitz
Mark Kantrowitz. Foto: Privat

– Selve drivkraften bak økningen av gjelden er at stipendene ikke holder følge med økningen av kostnadene for å ta høyere utdanning. Faktisk får studentene mindre stipend i dag enn de gjorde før. Selv om antall dollar øker, har beløpet per student gått ned når man tar hensyn til inflasjonen. Dette er delvis på grunn av at antallet studenter har økt og at flere av dem trenger økonomisk støtte. Dette fører til at man enten velger å studere ved en billigere institusjon, eller tar opp mer lån, forklarer Kantrowitz.

Han har i flere tiår arbeidet med økonomisk rådgivning for studenter og deres familier. Han har skrevet for blant annet The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post og Time Magazine.

– Dette er like så mye en drop-out-krise som en studiegjeldskrise. Studenter som ikke fullfører graden sin har fire ganger større sjanse for å misligholde låneavtaler enn de som fullfører. De som dropper ut står ofte uten jobb og mulighet til å betale tilbake lånet, utdyper Kantrowitz.

Han understreker at denne gruppen av studenter representerer to tredjedeler av dem som sliter med å betale tilbake studielån.

En av de heldige

Cole Mccormick (21) studerer bachelor i økonomi ved University of Minnesota. Han har beregnet at han vil i løpet av fire år ende opp med en studiegjeld på over 40 000 dollar, altså nær en halv million norske kroner.  

– Studiegjeld er en byrde for meg og mange av mine venner. Heldigvis har jeg skaffet meg et internship i sommer. Dette kan være en mulig vei inn i arbeidslivet, så det letter på bekymringene for å stå uten jobb etter endt utdanning, sier han. 

Mccormick forteller at han gjennom jobb og god økonomisk støtte fra familien allerede har fått betalt ned noe av gjelden. 

– Jeg har derimot venner som konstant bekymrer seg over hvor mye studiegjeld de vil ende opp med. Vi prøver alle å forhindre at gjelden blir høyere enn den trenger, men det er vanskelig når utdanning stadig blir dyrere, påpeker han.

Hvordan å slette en regning på 1,6 billioner dollar

Den økende gjelden har lenge vært et problem, og ikke bare for dem som sliter med å betale. Mark Kantrowitz forteller at av presidentkandidatene hadde Bernie Sanders den mest radikale løsningen: å slette hele gjelden.

Hva er hovedargumentene for å slette studiegjelden?

– Det legges stor vekt på at det vil stimulere økonomien i landet. Mye forskning er blitt gjort og resultater viser at 100 milliarder dollar hvert år vil kunne bli brukt på andre ting enn å betale ned studiegjeld. Men når denne summen kun tilsvarer 0,04 prosent av brutto nasjonalprodukt anser jeg dette argumentet som svakt, forteller Kantrowitz.

Eksperten forklarer at et annet argument for å slette gjelden er at tiltaket vil hjelpe folk ut av økonomiske vansker. Mange amerikanere er i lavtlønnede jobber som gjør det vanskelig å betale ned gjelden, og mange anser derfor sletting som det moralsk riktige å gjøre.

Og hva er argumentene mot å slette den?

– Statistikk viser at folk som er ferdig utdannet og i jobb stort sett klarer å betale ned gjelden si uten problemer. Mange mener at man derfor heller bør bruke penger på å redusere skolepenger og øke stipendet til studentene, og på denne måten gjøre høyere utdanning mer rimelig og redusere behovet for å ta opp studielån, forklarer han. 

Kantrowitz forteller at en del ser på sletting av gjeld som urettferdig. 

– Det er mange som ikke vil tjene på tiltaket. De har allerede betalt ned studielånet eller spart penger til utdanning i forkant. Mange mener at å ta studielån er et valg du tar, og derfor er det ditt eget ansvar – skattebetalere skal derfor ikke betale for lånet du har tatt opp, sier han.

Kantrowitz mener at de som har mest å tjene på dette er folk med høyt studielån.

– Og de har som regel godt betalte jobber! Dermed kan de mer velstående ha størst fordel av å slette studiegjelden, legger han til.

– Noe må gjøres

Kantrowitz forklarer at det er her løsningene til senatorene Elizabeth Warren og Bernie Sanders er forskjellige. Warren mener at man skal få slettet studiegjelden om man befinner seg under et visst inntektsnivå. Sanders mener alle skal få slettet studiegjelden, uansett inntektsnivå.

– Både Sanders og Warren er eksempler på politikere som i tillegg til å slette studiegjelden også vil ha gratis skolegang i USA. Men for å få til det må to lover vedtas i Kongressen. Det er lite sannsynlig at noen av dem vil bli vedtatt. En potensiell president som støtter ideene må ikke bare overbevise republikanere, men også demokrater om at dette er den riktige løsningen, forklarer han.

Kantrowitz legger til at et problem med at sletting av studiegjeld har blitt et hett tema, er at mange studenter tar høyere lån fordi de tror at lånet vil bli slettet. Han mener selv at noe må gjøres med gjelden, men han ser for seg at det heller vil komme flere alternativer med kortsiktige økonomiske lettelser, i stedet for å slette alt. 

– Jeg mener vi burde slette gjeld på et mer målrettet grunnlag. Studenter som strever med å tilbakebetale gjeld skal få hjelp. Jeg ønsker at høyere utdanning skal bli gratis slik at flere kan ta utdanning. Det vil også hjelpe økonomien mye. Det er simpelthen ingen annen investering som er bedre enn å investere i utdanning, forteller han.

8. april kom meldingen om at Bernie Sanders trakk seg fra demokratenes nominasjonsvalg i USA. Det ser altså ut til at Joe Biden blir Donald Trumps utfordrer i valget i slutten av 2020. Biden ønsker en mer målrettet sletting av studiegjeld. Han vil slette skolepenger-relatert gjeld for lavtlønnede personer som tok høyere utdanning ved en offentlig institusjon.

På grunn av koronakrisen har Trump satt tilbakebetalinger av studentlån på vent frem til slutten av september. Hva som vil skje med studiegjelden etter det er usikkert, men han har lovet å «fikse problemet».