Quiz: Studiestedene i Bergen
3. november 2020

Eksamen nærmer seg, og du kommer nok til å stryke. Derfor slår vi til med en quiz hvor du kan føle litt mestring over kunnskapen du har fått av å være student i Bergen, men som ikke er på pensum.

1.  Hvor mange studenter er det i Bergen?

2. Ranger utdanningsinstitusjonene fra eldst til yngst: Norges Handelshøyskole, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og BI.

3. Hva heter manns- og kvinnekorene ved UiB og NHH? Ett poeng for alle. Hint: ett av dem deler navn med en spansk drink.

4. Og hva står navnet på det ikke-binære koret BLAK for?

5. Erna Solberg er en kjær UiB-profil. Hvor mange statsministre fra Høyre har vi hatt siden andre verdenskrig?

6. Hvor mange år brukte man på å ferdigstille realfagsbygget?

7. I hvilken arkitektonisk stil er ovennevnte bygg oppført?

8. Hvem vant årets Raftopris? Halvt poeng for hvilket land den/de kommer fra.

9. HVL ligger som kjent på Kronstad, men hva er de tre neste stoppene på Bybanen mot Flesland, i riktig rekkefølge? Ett poeng.

10. Hvilke tre av studieinstitusjoner eller fakulteters studentbarer har ikke et navn som slutter på «-bar»?

11. Kan du ramse opp alle de seks studentbarene ved UiB? Ett ekstrapoeng for navnet på barene til BI, NHH og HVL.

12. På hvilket fakultet er Trond Viggo Torgersen foreleser?

13. KiB og HVL var tidligere naboer ved Store Lungegårdsvann. Nå er begge flyttet, men i hvilken gate delte de adresse før?

14. Hvor mange institutter er det ved UiB?

15. På NLA Høgskolen kan man studere kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse. Men hva står NLA for?

16. Og hva står BI for?

17. I hvilket år ble Høyskolen Kristiania etablert? Hint: Samme år markerte også startskuddet for en krig.

18. Har du hørt om Sjøkrigsskolen? Det er også en bergensk utdanningsinstitusjon, men man kommer ikke inn med bare studiekompetanse, dessverre. Hvilken militær grad må man ha for å ta en bachelor her?

19. Lille-KiB og Store-KHiB er de mest forvirrende institusjonene student-Bergen har å by på. Hvilken av disse heter nå KMD?

 

 

 

Fasit:

1. 35 500 (slingringsmonn på 1500). 2. NHH (1936), BI (1943), UiB (1946), HVL (2017) 3. Arme riddere, Sirenene, Svæveru’ og Sangria. 4. Blandede akademikere. 5. 4 (Erna Solberg, Jan Syse, Kåre Willoch, John Lyng). 6. 14 år, fra 1963 til 1977 (slingringsmonn på 2). 7. Brutalisme. 8. Egyptian Commision for Rights and Freedoms. 9. Brann stadion, Wergeland, Sletten. 10. BI, NHH  og HF. 11. Ad fontes (HF), Kurerbar (PF), Integrerbar (Matnat), Smittbar (MF), Straffbar (JF), Diskuterbar (SV), Rederiet (BI), Kronbar (HVL), Kjelleren (Campus også godtatt) (NHH). 12. Medisinsk fakultet. 13. Møllendalsveien 14. 35 (slingringsmonn på 3) 15. Norsk lærerakademi. 16. Bedriftsøkonomisk institutt. 17. 1914 18. Offiser 19. Store-KHiB.