UiB må ta likestilling og mangfold på alvor!
Sittende studentrepresentanter i universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) stiller til gjenvalg i studentvalget 14. til 20. april, og mener universitet har en lang vei å gå for å kunne kalle seg likestilt og mangfoldig.
14. april 2021

De siste årene har akademia tatt viktige steg for å sikre at universitetene er mer likestilte, åpne og inkluderende, men det er enda en lang vei til mål. Vi har vist at vi tar ballen i styret og vi vil kjempe for likestilling og mangfold i neste periode!

I denne perioden har vi fått gjennomslag for at UiB ikke skal leie lokaler fra organisasjoner som diskriminerer basert på legning og kjønnsidentitet og vi har fått viktige gjennomslag som sikrer at UiB jobber mer systematisk med universell utforming og inkludering. Dette er viktige steg på veien til at flere føler seg velkommen ved UiB – men det er enda en lang vei igjen til mål.

Til tross for mange av de viktige gjennomslagene den siste tiden ser vi at det enda er hindre som motvirker likestilling og mangfold. Blant annet er det for få kjønnsnøytrale toaletter og mange av UiBs bygninger er ikke universelt utformet. I den kommende perioden vil vi kjempe for at UiBs nye og gamle bygg blir universelt utformet og at kjønnsnøytrale toaletter er lett tilgjengelig i alle bygg.

Det er også viktig at vi jobber med å bygge ned fordommer og holdninger blant ansatte og studenter som gjør at ikke alle kan være den de er. Blant annet har vi sett flere tilfeller der studenter ikke tør å stå frem med sin religiøse tro eller politiske overbevisning fordi de er redd for å bli hengt ut av medstudenter, ansatte eller forelesere. Det er uholdbart og vi mener at UiB-ledelsen må ta disse erfaringene på alvor og sikre at alle føler at UiB er et sted der de kan være seg selv.

Samtidig har vi en lang vei igjen med likestillingsarbeidet ved UiB. Vi ser dessverre at kvinner i mindre grad enn menn velger karrierer innen akademia og selv om studentmassen er mangfoldig finner vi ikke alltid det samme mangfoldet blant de ansatte. Her må UiB bli bedre!

Det er vesentlig at universitetsstyret tar sitt ansvar på alvor og satser på å systematisk bygge ned strukturelle og kulturelle hindre for mangfold, likestilling og inkludering. Vi har allerede bedt om at universitetsstyret skal behandle sak om likestilling ved UiB hvert år og etterspurt at ny likestillingsstrategi fremlegges for styret. Vi vil kjempe for at den nye strategien sikrer at UiB er et sted der alle kan være seg selv og delta på like premisser.

I den neste perioden må universitetet intensivere arbeidet med et mangfoldig og likestilt UiB. Da må universitetsstyret ta grep og vi har så langt vist at vi er villige til å ta de vanskelige debattene i styret. Nå trenger vi din tillit til å sikre at likestilling og mangfold blir et fokus for neste periode. Valget pågår nå på studvalg.no og vi håper du vil stemme Cora og Gard innen tirsdag klokken 12:00! Godt valg!

 

LES OGSÅ: Tenner vi på vold mot kvinner?