Equinor er selve problemet, ikke løsningen
– Dere tar fra meg mitt framtidshåp, skriver innsender Jonas Kittelsen til Equinor.
4. juni 2021

Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser i denne artikkelen står på forfatternes regning.

 

«Verden har funnet mer olje enn vi kan forbrenne, dermed er min skjebne i Equinors hender», sa jeg utenfor Equinors hovedkvarter under Extinction Rebellion sitt Våropprør. 

Med det setter jeg meg opp som skyteskive – fra Equinor og hverdagsfolk – fordi jeg gjør det Thomas Hylland Eriksen sa til støtte for Extinction Rebellion; å pirke i selve grunnfjellet i det kollektive selvbedraget vi lever under. Nemlig at vi kan fortsette som før, og at det går bra fordi noen vil finne en løsning.

Det er min og alle som kommer etter meg sin framtid som står på spill. Intet mindre. Da klarer jeg ikke sitte stille å godta at Equinor med viten holder liv i en næring lenge nok til at mitt livsgrunnlag blir borte. Derfor har jeg følgende beskjed til Equinor:

Kjære Equinor-ansatte, Equinor-aksjonærer og Equinor-sjef Anders Opedal,  

Tiden er overmoden for å protestere mot uretten dere begår mot meg og min generasjon.  

I deres eget bilde er dere et «bredt energiselskap» som «overholder Parisavtalen». Jeg vet ikke om det er noe dere selv faktisk tror, eller om det er PR-rådgiverne som snakker, men det er med god grunn at jeg bruker hele min fritid på å avsløre deres grønnvasking.

For Equinor er ikke en del av løsningen, Equinor er selve problemet.

Det er en hard påstand, så her kommer faktaene. Hold dere fast, for det er en dyster virkelighet vi har med å gjøre.

Verden har funnet syv ganger mer olje, kull og gass enn vi kan slippe ut før 1,5 graders målet er nådd. La det synke inn. Vi har funnet syv ganger mer fossilt brensel enn det jorda vår tåler. Å utnytte disse ressursene, og ikke minst, videre investere i fossilt er dermed ensbetydende med planetarisk – og med det menneskelig – kollaps.

Så hva sier Equinor? Deres talspersoner ville sagt: «Vi satser på fornybart, vi tidobler våre fornybare investeringer innen 2026!» Og det er fantastisk. Problemet er bare at satsingen er parodisk når man setter det opp mot satsingen på fossilt.

«Verden har funnet syv ganger mer olje, kull og gass enn vi kan slippe ut før 1,5 graders målet er nådd. La det synke inn.»

Equinors årsmelding fra 2018 konkluderer følgende om nye investeringer: 96 % gikk til fossilt. 4 % til fornybart. Tenk det.

Om to-tre år vil andelen fornybart ha steget til ca. 15 %, men det betyr fortsatt at 85 % av alle friske penger pumpes inn i en næring som overskrider klodens tippepunkt, der temperaturøkningen og naturtapet blir irreversibelt.

Framtidens generasjoner kommer ikke til å snakke om de 15 % Equinor ønsker vi skal snakke om; de kommer til å snakke om de 85 % der vi med viten valgte å ødelegge framtidens livsgrunnlag.

Så når jeg sier at Equinor ikke er en del av løsningen, men selve problemet, mener jeg nettopp dette: Dere holder liv i en døende næring lenge NOK til at jeg og mine barnebarn ikke får en framtid vi ser fram til.

Dere tar fra meg mitt framtidshåp. Fordi når vi allerede har funnet mer enn vi kan forbrenne, er min skjebne i deres hender. Og alt tyder på at kortsiktig profitt veier tyngre enn mitt framtidige livsgrunnlag. Så gi meg håp. Gå foran. Stopp videre oljeleting nå.

Og bli fornybare, på ekte.

 

LES OGSÅ: Leserinnlegg: Gjør studenter forberedt på arbeidslivet