Fra sosialt handikap til fordel i bordtennis
Tidligere ble det sett på som et sosialt handikap, et symbol på underlegenhet og lavere intelligens. Dersom man led av denne såkalte sykdommen, ble man ofte tvunget til å endre tegnet på normavvikende oppførsel. Det er ikke snakk om spedalskhet, pest eller kolera. Det er snakk om venstrehendthet.
23. september 2021

Omtrent 10% av befolkningen er venstrehendte. Slik er det over hele verden, uavhengig av kultur, språk, regioner og land. Mange tenker nok ikke over det en gang, mens andre plages støtt og stadig av boksåpnere, sakser og brevkniver. Hvorfor var det sånn at venstrehendte tidligere ble tvunget til å skrive med høyre hånd? Stemmer det at venstrehendte er flinkere i matematikk enn høyrehendte? Og hva er det som egentlig gjør at noen blir venstrehendte?

 

Hvorfor blir noen venstrehendte?

Kenneth J. Hugdahl er professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Hugdahl er særlig kjent for sine studier av de to hjernehalvdelers ulike funksjoner. Han forteller i et telefonintervju med Stoff at det finnes to ulike årsaker til venstrehendthet:

– Vi vet nå ikke helt sikkert hvorfor et enkeltindivid blir venstrehendt, men generelt sett kan man si at det er to veier inn til venstrehendthet; den første er en genetisk arvelig komponent. 

Kenneth J. Hugdahl. Foto: Privat

Det er likevel ikke så enkelt at dersom ingen i familien din er venstrehendte, så er sannsynligheten for at du blir venstrehendt lik null.

– Genetikken fungerer ikke på den måten. Det finnes genetiske modeller som forklarer hvorfor man genetisk sett blir venstrehendt, sier Hugdahl.

Venstrehendthet er altså i det ene tilfelle en egenskap som man har med seg fra fødselen. Men det finnes imidlertid også en annen årsak som kan føre til at man blir venstrehendt.

 

Miljøfaktoren

– Den andre faktoren for å bli venstrehendt, oppstår i ung alder dersom man har vært utsatt for en hjerneskade. For eksempel i en trafikkulykke, eller andre typer ulykker som kan skape et traume i venstre hjernehalvdel. Dersom en skade oppstår her, til tross for at du genetisk skulle vært høyrehendt, så har naturen innrettet seg så genialt at om det inntreffer i de tidlige årene, så er det ikke uvanlig at funksjonene da flytter over til den høyre hjernehalvdelen. Da blir man venstrehendt.

Ifølge Hugdahl forsvinner denne funksjonen senere i livet, etter puberteten når hjernen ikke lenger er like fleksibel, men heller mer stabilisert og ferdig utviklet. Det er altså svært usannsynlig at en høyrehendt ender opp som venstrehendt som følge av et hjernetraume i voksen alder.

 

En utdødd sykdom

Man skal ikke lete langt tilbake i historien før man finner eksempler på mennesker som har blitt tvunget til å lære seg å skrive med høyre hånd. Kanskje har du en bestefar, grandtante, eller til og med en forelder som ble tvunget til å skrive med høyre hånd til tross for at de var venstrehendte?

– I generasjonen før krigen, ble mange venstrehendte tvunget til å skrive med høyre hånd på skolen. Venstrehendthet ble ansett som et tegn på underlegenhet og lavere intelligens. Derfor skulle alle skrive med høyre hånd, til tross for at de var venstrehendte. For mange var jo dette fryktelig knotete og vanskelig, og mange slet. Skrivingen ble jo noe negativt, sier Hugdahl.

Videre forteller han om en undersøkelse han gjennomførte i California i USA på 1990-tallet. Spørreundersøkelsen ble gjennomført på et eldresenter med omkring 3000 deltakere. Undersøkelsen inneholdt flere spørsmål, ikke bare om hvilken hånd de skrev med, men også hvilken hånd de brukte til å kaste ball med, eller pusse tennene med, for eksempel.

– Mange av de som var venstrehendte fortalte at de fikk slag over fingrene dersom de skrev med venstre hånd da de begynte på skolen. Jeg husker spesielt godt en av dem som hadde skrevet i margen: «I was born a left hander, but my mother thought it was a burden to her, so she changed me. I wonder what would have happened to me if she had not done it.»

 

Høyrehendt kultur

Til tross for mange myter gjennom tidene, avkrefter Hugdahl alle overbevisninger om forskjeller på høyrehendte og venstrehendte når det kommer til motorisk dugelighet og intelligensnivå. Likevel er det enkelte ulemper ved å være venstrehendt.

– Det er jo ikke en sykdom å være venstrehendt, og det er heller egentlig ikke et stort handikap, men vi lever jo i en høyrehendt verden, en høyrehendt kultur. Det er jo høyrehendte som dominerer i samfunnet. Det betyr at som venstrehendt, så må man tilpasse seg situasjoner.

Et klassisk eksempel på dette er bruken av en moderne saks. Se for deg hvordan en moderne saks ser ut, med et hull som er større enn den andre. Dette er for at man som høyrehendt skal kunne stikke tommelen inn i den lille og tre fingre inn i det andre hullet for å kunne klippe. Som venstrehendt kan dette oppleves som svært tungvint.

– Da er det klart at man må tilpasse seg. Heldigvis finnes det jo sakser for venstrehendte også. Det påvirker ikke folk nødvendigvis noe negativt, man fungerer jo helt normalt. Men det er klart, som venstrehendt er man statistisk sett en minoritet, forteller Hugdahl videre.

 

Gode matematiske kunnskaper?

Selv om venstrehendthet tidligere i historien ble sett på som et sosialt handikap, har det de siste årene gjerne vært forbundet med kreativitet og gode matematiske ferdigheter. Hugdahl avkrefter imidlertid også dette som en myte.

– Det kommer muligens fra at det historisk sett finnes en del veldig kjente, kreative kunstnere og flinke personer som har vært venstrehendte. Du har da Vinci, Michelangelo, Picasso, Einstein og Freud. Du har også flere amerikanske presidenter som Barack Obama og Bill Clinton. Men oppfattelsen av at venstrehendte generelt er mer kreative og flinke i matematikk kan være en statistisk misforståelse. Det er jo faktisk 10% av befolkningen som er venstrehendte, så selvfølgelig må noen kunstnere og presidenter også være det.

 

Fordel i tennis og “southpaw”

Det finnes imidlertid visse områder der venstrehendte faktisk har en fordel. Dette gjelder i enkelte sporter der motstanderen kan bli overrasket, sier Hugdahl.

– I bordtennis eller tennis kan det være en fordel å være venstrehendt. Det har med at motstanderen ofte kan bli overrasket, fordi en venstrehendt spiller vil slå backhand og forehand i motsatt hjørne enn hva en høyrehendt motstander vil forvente. Så dette kan jo anses som en fordel, og ikke en ulempe, i en ellers høyrehendt verden. 

Hugdahl forteller også om et klassisk eksempel i boksing. En venstrehendt bokser har alltid hatt en fordel. For når den venstrehendte bokseren slår sin motstander med et fullstendig overraskende knockout-slag, så forventer motstanderen at dette skal komme fra venstreside fra høyre hånd. Men det kommer jo fra venstre hånd. Dette kalles for «southpaw».

Venstrehendthet har gjennom tidene blitt sett på både som et symbol på lavere intelligens, men også som et tegn på høy kreativitet. Det er i dag heldigvis ikke lenger sett på som noe normavvikende å ha den venstre hånden som den dominante, til tross for at vi lever i en høyrehendt kultur. Dessuten finnes det faktisk spesiallagde sakser som er tilpasset for venstrehendte! Med en fordel i boksing og spesialtilpasset saks kan det vel ikke bli bedre?

 

LES OGSÅ: Penger kan skape grønne enger