Freedom of kviss
En kviss kan være god eller dårlig, men det er ingen tvil om at en kviss uten frihet aldri kan bli annet enn dårlig.
23. november 2021

1. Vi starter med det som kanskje er det mest åpenbare spørsmålet av alle, men det er nok bare åpenbart hvis du kan svaret. Hvem var årets vinnere av Nobels fredspris? To navn, og et halvt poeng for hvert! 

2. Ytringsfriheten står sterkt her i landet, men den har også sine grenser. Hvilke lovfestede begrensninger har vi for ytringsfriheten i Norge? Nevn minst tre av de syv begrensningene på listen.

3. Det finnes også mange ting som er helt lov til å si ifølge staten, men ikke like lov å si ifølge Twitter. Om du skulle slenge rundt deg med utdaterte meninger eller uheldige formuleringer kan du plutselig bli et offer for den beryktede «cancel culture». Men i hvilket år ble egentlig begrepet «cancel culture» først tatt i bruk?

4. Hvilket land var det første i verden til å inkludere pressefrihet i grunnloven sin?

5. Voltaire har fått æren for et veldig kjent sitat om ytringsfrihet, selv om det senere har vist seg at han slett ikke har sagt eller skrevet dette. Hvordan lyder sitatet? 

6. Agnar Mykle måtte i 1957 møte i retten for å anke en sak om hans mest kjente roman, som ble politianmeldt for «dristige seksualskildringer». Femtitallets Ola Nordmann var nemlig ikke komfortabel med formuleringer som: «han kjerner til hennes vin skummer», overraskende nok. Hva heter romanen? 

7. Mykle er ikke den eneste som har måttet bøte for sine ytringer, skjønt personen jeg nå sikter til er kjent for noe annet enn en litt drøy bok. I hvilket land fikk Edward Snowden asyl etter NSA-lekkasjen i 2013?

8. Snowden satte i gang en diskusjon om statlig overvåkning og individuelt privatliv. Dette er også tema i en meget kjent og innflytelsesrik dystopisk roman publisert i 1949. Hva heter denne romanen, og mannen som skrev den? 

9. Heldigvis finnes det noen som kjemper mot statlig overvåkning og kontroll. Blant annet en anarkisk hackergruppe, kjent for sine Guy Fawkes-masker og cyberangrep på både regjeringer, selskaper og grupper. Dersom du fulgte dem på Twitter i 2020, fikk du kanskje med deg at de lekket dokumenter som skulle bevise at Donald Trump var medskyldig i Epstein-saken. Hva heter denne gruppen?

10. «Tyskervits-saken» var en hendelse ved Universitetet i Bergen som fikk stor oppmerksomhet i media. Saken handlet om at en student klagde på en professor til universitetsledelsen på grunn av følgende vits om tyske turister: «Tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen». Hvilket fakultet underviser professoren ved? 

11. Og til slutt: Den amerikanske komikeren George Carlin hadde i 1972 en monolog hvor han listet opp «Seven Words You Can Never Say on Television». Denne listen med banneord bidro til en avgjørelse i USAs høyesterett som definerte i hvilken grad regjeringen kan sensurere språk på amerikansk TV og radio. Hva var de syv ordene? Halvt poeng for hvert riktige!

 

 

Fasit: 

1. Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov, for innsatsen for ytringsfrihet. 2. Hatefulle ytringer, trusler, oppfordring til straffbare handlinger, krenkelse av privatlivets fred, hensynsløs adferd eller sjikane, alvorlig personforfølgelse og ærekrenkelser. 3. Begrepet ble først tatt i bruk i 2016. 4. Sverige. 5. «Jeg er uenig i det du sier, men vil til døden forsvare din rett til å si det», og det ble skrevet av forfatter Evelyn Beatrice Hall for å illustrere Voltaires tanker om ytringsfriheten. 6. Sangen om den røde rubin. 7. Russland. 8. 1984 av George Orwell. 9. Anonymous. 10. Det psykologiske fakultet. 11. Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker og tits.

 

Ta også forrige quiz: Norsk kvisskringkasting