Mirakelkur eller humbug?
23. oktober 2022

Jeg trener mye. 1-3 timer, 4-5 ganger i uken. Noen ganger går det, ironisk nok, på helsen løs. På grunn av tunge løft har jeg vært nødt til å lære meg å leve med større eller mindre smerter i rygg, skuldre og knær. I perioder er de tilstedeværende over lang tid.

Inspirasjon fra Tom Stoltman, verdens sterkeste mann i 2021 og 2022, fikk meg til å vurdere en ny type smertelindring: Cannabidiol, bedre kjent som CBD. Det er et ekstrakt fra cannabisplanten som i utgangspunktet ikke inneholder THC, plantens mest potente psykoaktive virkestoff. Det kan riktignok likevel finnes spor av THC i ekstraktet om man ikke får det fra seriøse forhandlere. Stoltman påstod selv at det gav ham bedre restitusjon, mindre smerter i ledd, og at det hjalp ham med å sove bedre om natten. Kunne dette være et alternativ for meg? Det hørtes jo ganske lovende ut!

Men som den kritisk tenkende journalisten jeg er, kunne jeg ikke fri meg fra tanken om at virkningene folk beskrev kanskje kunne bære preg av placebo-effekten. Jeg har tross alt to søsken som har studert medisin, og bestemte meg derfor for å gjøre et aldri så lite dypdykk i CBD-forskningens verden.

Jørgen Bramness (Foto: Privat)

Mange historier

Mer enn hundre cannabinoider (cannabislignende stoffer) har blitt ekstrahert fra cannabisplanten, og de mest kjente er allerede nevnte CBD og THC. CBD ble for første gang isolert fra planten i 1940, og strukturen ble først rapportert i 1963. Men fordi CBD ikke er psykoaktivt, ble det ignorert til fordel for THC.

Seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk hos Folkehelseinstituttet, Jørgen Bramness, blir ofte kontaktet av ulike pasienter som spør om både lovgivning og effekt vedrørende cannabinoider. 

– Det er mange gode enkelthistorier med tanke på effekten av cannabinoider, men når det gjelder effekt er det i mange henseende for liten evidens, sier Bramness.

Bramness sier at forskning gir godt nok grunnlag for å si at CBD kan være lindrende for mennesker med visse typer epilepsi, og at det er grunn til å tro at særlig høye doser også kan ha antipsykotisk effekt. 

For søvnproblemer, angst og andre «lettere» symptomer eller psykiske lidelser er imidlertid evidensen for svak til at CBD kan anbefales, mener Bramness. 

– Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke har en effekt, men det kan bety at det ikke er godt nok forsket på.

En av studiene som taler for medisinsk bruk av CBD mot smerte, angst og depresjon, ble publisert i 2021 av klinikken Santé Cannabis i Montreal. Studien fant at CBD har positiv virkning på pasienter med moderate til alvorlige symptomer, men ingen effekt på pasienter med milde symptomer.

– Det er mange gode enkelthistorier med tanke på effekten av cannabinoider, men når det gjelder effekt er det i mange henseende for liten evidens.

Få bivirkninger

Bramness mener cannabinoider ikke har mange bivirkninger.

– Men fordi nesten alle CBD-ekstrakter kommer fra cannabisplanten, vil det kunne være spor av THC i produktet. Det har den bivirkningen at det kan gi ruspåvirkning og det kan gi utslag på urinprøver. Dette er jo bakgrunnen for at det har vært vanskelig å få det på markedet i Norge. 

Andre bivirkninger og langtidsvirkninger er også momenter som ikke er godt nok utforsket, påpeker Bramness. Han viser til at vi både har ikke-medikamentelle og medikamentelle behandlingsalternativ, som kan fungere overfor de fleste lidelsene cannabidiol brukes mot. 

– Men, som med medisiner generelt, virker ikke alt for alle, alltid. Også ved bruk av disse medisinene er det bivirkninger av ulik grad.

Tidligere i år publiserte forskere fra USA, Tyskland og Canada en gjennomgang av studier knyttet til CBDs virkninger i tidsskriftet Current Rheumatology Reports. Den fant at CBD har potensiale for lindring av smerter, søvnproblemer og humørsvingninger hos pasienter med muskel- og skjelettplager. Likevel påpekes det i gjennomgangen at gode, kliniske bevis mangler. Den finner også at dosering for å oppnå smertelindring ennå ikke er fastsatt. 

CBD ser med andre ord ut til fortsatt å være litt av et mysterium i forskningsverdenen.

Selv om det finnes mye god forskning, er altså flere av CBDs virkninger ikke kartlagt ennå. Det finnes flere eksempler på enkeltmennesker som selv mener at stoffet har hjulpet mot akkurat deres plager. Men hvorvidt det kan fungere for alle, er ikke bevist. 

 

LES OGSÅ: Stoff møter pinsevenner