Hva er greia med sopp?
Sopp har i det små startet å prege populærkulturen. Er dette et uoppdaget superprodukt eller er det bare… sopp?
28. desember 2022

Sommeren 2021 la Netflix ut en dokumentar om sopp. Siden da har sopp på grasiøst vis sneket seg inn i populærkulturen. På Tiktok er det nå flere soppinfluensere, Studentersamfunnet i Bergen har vartet opp med eget sopparrangement, og man er stadig bare et tasteklikk unna å finne ut hvordan man kan bruke sopp som et alternativ til fritert kylling. Har sopp rett og slett flyttet seg vekk fra besteforeldregenerasjonen og blitt kult?

Uheldigvis ble soppens kulhetsboble raskt sprukket. Da temaet «sopp» ble presentert som mulig sak på det ærverdige Stoff-redaksjonsmøtet trodde halvparten av redaksjonen at denne saken skulle handle om fleinsopp. Den andre halvdelen trodde det dreide seg om underlivssopp.

Er undertegnede kommet på sporet av en av de mange nisjeinteressene som lever på nettet? Er sopp kanskje ikke like i vinden som først antatt? I frykt for å ha blitt servert Tiktok-løgner kontakter jeg Rakel Blaalid. Blaalid er soppekspert og er ansatt som forsker ved naturhistorisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

 

Sopp kort forklart

– Sopp er, etter insekter, den gruppen med størst artsmangfold. Det er overalt. Tradisjonelt ble det gruppert sammen med plantene, men ble senere en egen kategori. Sopp er nemlig nærmere i slekt med dyr. Evolusjonært sett separerer de seg fra planter før de separerer seg fra dyr. 

Blaalid forteller videre – og nå blir det teknisk, så hold ut – at sopp er eukaryote celler. Dette innebærer at de ikke kan lage egen næring, som planter kan, og er derfor avhengig av å spise noe. Sopp er dermed overalt hvor det finnes organisk materiale, alt fra trestammer til huden din (du har mest sannsynlig noen soppsporer på deg akkurat nå). De har en ekstracellulær fordøyelse, som vil si at de fordøyer maten ved å skille ut enzymer som bryter ned substratet, og deretter absorberer de næringen. Enkelt forklart fordøyer de mat utenfor kroppen.

– Noen sopper er så små at man ikke kan se dem med det blotte øye, og andre kan bli like store som busker. Noen sopper lager kun hattene sine om høsten, og andre er kjuker på trær som er der hele tiden. Det man forbinder som klassisk sopp er egentlig bare fruktene deres. Egentlig er de mye større enn det øyet ser og sprer seg langt under bakken, forteller Blaalid.

 

Sopp med sexy ettersmak

Både Netflix-dokumentaren, Tiktok og helsekost lover konsumenter en supermenneskelighet som effekt av å spise sopp. Har du nedsatt sexlyst, er forkjølet, slapp eller sliter med læring er svaret enstemmig: sopp. Fett!

Naturalis er en av flere norske nettbutikker som tilbyr de eksklusive supersoppene. Libido, hjerneaktivitet, immunforsvar og mye annet kan angivelig bli styrket med litt av deres pulver.

Østlig medisin har lang tradisjon med å bruke sopp medisinsk, og den vestlige helsekostindustrien henviser ofte til kinesisk sopptradisjon for å underbygge soppens uendelige muligheter.  

Blaalid stiller seg kritisk til disse utsagnene. Faktisk lo hun da hun fikk høre påstandene til Naturalis. 

– Ingen forskning kan utelukke noe med en fullstendig sikkerhet, men per i dag er det så vidt jeg vet ingen forskning som kan underbygge soppulverets superkraft, forteller hun. 

Selv om Blaalid er uenig i at soppulver kan være mirakelkuren Naturalis hevder det er, virker hun imidlertid entusiastisk over at flere engasjerer seg i sopp. (Stoff kontaktet Naturalis, og de ønsker ikke å svare på Blaalids kritikk.)  

Rakel Blaalid Foto: Privat

Fleinsopp

Nå til det som mange synes er morsomst med sopp: fleinsopp, også kjent som shrooms.

Fleinsopp er en sopp som kan gi en hallusinogen effekt. Dette er på grunn av stoffet psilocybin, som påvirker og endrer funksjoner i hjernen, som igjen kan føre til hallusinasjoner, en annerledes virkelighetsoppfatning og endrede sanseopplevelser.

Hvis man tilfeldigvis vandrer på en næringsrik gressmark, som en kirkegård, mellom august og oktober, kan det være at man snubler over en liten sopp. 

Det har blitt gjort flere undersøkelser som ser på effekten av fleinsopp mot depresjon og angst. En studie utført ved Johns Hopkins University underbygger dette, men fleinsopp blir nok i størst grad brukt hvis man vil ha litt organisk gøy.

Rakel Blaalid er imidlertid skeptisk.

– Først og fremst er det ulovlig. Videre vil mengden av det aktive virkestoffet i fleinsopp variere fra sopp til sopp. Så man kan spise soppen og bli veldig påvirket, eller ikke i det hele tatt.

Hun anbefaler derfor at hvis man først skal ruse seg, bør man bruke noe annet.

Når det gjelder det å spise fleinsopp for å bekjempe angst og depresjon, anbefaler Blaalid heller å oppsøke profesjonell hjelp.

 

Sopp er topp 

Selv om jeg skulle ønske at litt overpriset pulver kunne gjøre meg smartere og at fleinsopp kunne fjerne alle mine nevroser, har Tiktoks sopp og virkelighetens sopp ikke like mye til felles som jeg først håpet. Men kult er det likevel.

 

LES OGSÅ: Håndverksøl og hor