Debatt

Leder: NSO brenner pengene dine

Det skal snart velges ny leder for Norsk student­organisasjon. Mye står på spill. Vinneren skal være studentenes fremste stemme i året fremover, og stikker av med en årslønn på over 300 000 kroner

En hån mot overgrepsofre

Overgrepsanklagene mot Terje Søviknes bør få konsekvenser nå.

Høyre kan rette sinte peke fingre mot Unge Høyres håndtering av Tonning Riise, men deres egen håndtering av Søviknes står til stryk. Og her er det snakk om voksne politikere som burde ha erfaring til å gjøre det eneste rette

Leder: VT Vest svekker studentmediene

Ingen studenter eller studentorganisasjoner vinner på at de med makt har muligheten til å legge styringer på deres viktigste kilder til kritisk studentjournalistikk.

Rettssikkerheten under angrep

Når 19 av 20 rettshjelptiltak enten må omlegge eller nedlegge store deler av driften, lurer vi på hvordan regjeringen kan begrunne kuttet slik de gjør. Ordbruken er en tilsløring av virkeligheten. For det er i realiteten tale om en nedprioritering av rettssikkerheten. Kall en spade for en spade, statssekretær. Forslaget er en åpenbaring, for det innebærer at du faktisk kan sette en prislapp på rettssikkerhet i Norge. En prislapp på 15 millioner kroner.

Leder: Bevar gratis rettshjelp

Gratis rettshjelp fra jusstudenter er et tilbud som er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk status og bosted. På denne måten sørger de for at mennesker med lav inntekt kan sikre rettighetene sine gjennom bistand og juridisk rådgivning. Dette er et unikt tilbud til de svakeste og mest utsatte gruppene i samfunnet, de som har rettigheter på papir, men ikke mulighet til å beskytte seg selv i praksis. Inn under denne gruppen faller mennesker som går på sosialstønad, innvandrere, aleneforsørgere, – og i noen tilfeller, studenter.

Leder: Pass på, Norge

September 2017 mistet Norge to store stemmer. Frank Aarebrot og Per Fugelli var kjent for sin gode formidlingsevne og kritiske blikk på samfunnet. At begge gikk bort så kort tid før og etter valgdagen, gir formidlingsevnen i Norge en stor slagside.

Leder: Den vanskelige prevensjonen

Etter en strabasiøs fadderuke har mange stiftet nye bekjentskap. Noen sikkert litt mer fysisk enn andre, og da er det viktig med beskyttelse. I et av verdens mest likestilte land burde det være en selvfølge at begge kjønn har like stor mulighet til å ta ansvar for å unngå uønsket graviditet. Et prevensjonsmarked styrt av rigid lovtolkning og profitt diskriminerer fortsatt begge kjønn i verdens rikeste land.

Leder: De glemte konfliktene

I denne utgaven av Stoff beskriver Mathias Juell Johnsen og Hans Sebastian Haram deres møte med Ukraina anno 2017. Landet er fortsatt de facto i borgerkrig, og det er en åpen hemmelighet at Russland okkuperer store deler av det østlige Ukraina. Likevel glimter det totalt med sitt fravær i vestlige medier.

Budbringer i skuddlinjen

Mange har fulgt med på NRK-serien «Innafor», hvor tidligere D2-journalist Emma Clare Gabrielsen undersøker mer eller mindre sjokkerende trender blant unge. Ikke alle har likt det. Ballen begynte å rulle for fullt da Linnéa Myhre skrev sin kritikk av dokumentarserien i Morgenbladet 17. februar. Hun var ikke imot sannheten, bare hvordan den ble fremstilt. NRK hadde opplyst henne om at den perfekte vaginaen fantes, og hvordan den så ut, mente hun.

You’re fired!

2016 er på hell. Mye har skjedd i løpet av det som må kunne sies å ha vært et turbulent år. Brexit ble virkelighet og Donald «Grab’em by the Pø$$y» Trump skal innta Det Hvite Hus. Sist, men på langt nær minst, ble budsjettforhandlingene i Velferdstinget fullført på noen skarve timer. Etter bare to endringsforslag ble budsjettet for 2017 vedtatt.

Kritikk av gateverving er en ukultur

La meg gi dere litt innsikt i veldedighetsbransjen anno 2016. De trenger penger som aldri før. Og disse pengene kommer, for de fleste av de store organisasjonene som hovedsakelig baserer seg på privat støtte, fra faste private givere. Vi snakker andeler opp mot åtti prosent av det totale budsjettet. Disse faste giverne blir nesten utelukkende vervet på gaten, eller ved besøk på døren. Rett og slett fordi folk ikke får ut fingeren hvis de ikke får et vennlig lite dytt i ryggen. Ja, de liker organisasjonen, og ja, de kunne tenke seg og støtte, men dersom de får den tiden de trenger for å tenke på det, så går skuta fort for mange av dem som trenger de pengene. Dersom disse organisasjonene skulle respektert det at nordmenn liker å se i bakken, og ikke blitt konfrontert, hadde altså de innsamlede summene dalt.

En studentforening for alle

KOMMENTAR: Det er ikke opptaksmetodene som gjør NHHS ekskluderende. Det er kulturen på skolen, skriver Olve Hagen Wold.

Ung og homofil i 2016

Å stå frem med sin seksuelle legning kan være vanskelig og sårt. Religiøse, familiære eller samfunnsmessige årsaker kan gjøre situasjonen vanskeligere og reaksjonene fra miljøet rundt den som åpner seg kan variere dramatisk.

Skjerp deg, Skjervø

Petter Tegle Skjervø, NHHI-leder og selvutnevnt sportslig stjerne, maler et bilde av meg som en negativ, tiltaksløs kritiker som ikke forstår hvordan verden fungerer.

Ansvarlig redaktør: Ingrid Marie Vikhammer Sandvik. Nettredaktør: Marcus Lauritsen. Kontakt oss på red@stoffmagasin.no vt-sirkel10-redigert unit-skarpere grønn