Leder

Leder: NSO brenner pengene dine

Det skal snart velges ny leder for Norsk student­organisasjon. Mye står på spill. Vinneren skal være studentenes fremste stemme i året fremover, og stikker av med en årslønn på over 300 000 kroner

Leder: VT Vest svekker studentmediene

Ingen studenter eller studentorganisasjoner vinner på at de med makt har muligheten til å legge styringer på deres viktigste kilder til kritisk studentjournalistikk.

Leder: Bevar gratis rettshjelp

Gratis rettshjelp fra jusstudenter er et tilbud som er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk status og bosted. På denne måten sørger de for at mennesker med lav inntekt kan sikre rettighetene sine gjennom bistand og juridisk rådgivning. Dette er et unikt tilbud til de svakeste og mest utsatte gruppene i samfunnet, de som har rettigheter på papir, men ikke mulighet til å beskytte seg selv i praksis. Inn under denne gruppen faller mennesker som går på sosialstønad, innvandrere, aleneforsørgere, – og i noen tilfeller, studenter.

Leder: Pass på, Norge

September 2017 mistet Norge to store stemmer. Frank Aarebrot og Per Fugelli var kjent for sin gode formidlingsevne og kritiske blikk på samfunnet. At begge gikk bort så kort tid før og etter valgdagen, gir formidlingsevnen i Norge en stor slagside.

Leder: Den vanskelige prevensjonen

Etter en strabasiøs fadderuke har mange stiftet nye bekjentskap. Noen sikkert litt mer fysisk enn andre, og da er det viktig med beskyttelse. I et av verdens mest likestilte land burde det være en selvfølge at begge kjønn har like stor mulighet til å ta ansvar for å unngå uønsket graviditet. Et prevensjonsmarked styrt av rigid lovtolkning og profitt diskriminerer fortsatt begge kjønn i verdens rikeste land.

Leder: De glemte konfliktene

I denne utgaven av Stoff beskriver Mathias Juell Johnsen og Hans Sebastian Haram deres møte med Ukraina anno 2017. Landet er fortsatt de facto i borgerkrig, og det er en åpen hemmelighet at Russland okkuperer store deler av det østlige Ukraina. Likevel glimter det totalt med sitt fravær i vestlige medier.

You’re fired!

2016 er på hell. Mye har skjedd i løpet av det som må kunne sies å ha vært et turbulent år. Brexit ble virkelighet og Donald «Grab’em by the Pø$$y» Trump skal innta Det Hvite Hus. Sist, men på langt nær minst, ble budsjettforhandlingene i Velferdstinget fullført på noen skarve timer. Etter bare to endringsforslag ble budsjettet for 2017 vedtatt.

Ung og homofil i 2016

Å stå frem med sin seksuelle legning kan være vanskelig og sårt. Religiøse, familiære eller samfunnsmessige årsaker kan gjøre situasjonen vanskeligere og reaksjonene fra miljøet rundt den som åpner seg kan variere dramatisk.

«Sugde sprit fra pung og slikket krem»

Det er ett år siden første utgave av Stoff ble plassert i tilfeldige stativer rundt om i Bergen. Den utstemte og omdiskuterte redaksjonen fra K7 Bulletin ville lage Norges beste og mest underholdende studentavis. Stoff, som i innhold, skulle bestå av sakene vi selv ville lese, men ingen andre skrev.

Vi tror norske studenter interesserer seg for mer enn saker som har ordet «student» i seg. I Stoff ønsker vi å skrive om større samfunnstema, men på en annen måte enn de store avisene. Alle skribentene våre er unge, og tekstene er skrevet fra vårt perspektiv. Likevel er ikke Stoff én stemme, og innad er vi ofte uenige …

Tomme løfter

Om du sliter psykisk og trenger hjelp fra SiB, må du belage deg på å bli satt i kø. Ventetiden er nå fem uker.

I 2014 gikk alarmen: 1 av 5 studenter slet med alvorlige psykiske helseproblemer. Politikerne lovet ressurser, studentpolitikerne lovet å jobbe for mer ressurser og SiB sa at dette var noe de ønsket å prioritere. Bevilgningene til psykisk helse har økt, men nesten to år senere er det vanskelig å se noen endring.

Kompisvoldtekt

Jeg har selv reagert med å flytte hender, vri meg unna eller gå hjem. For man kan bli helt satt ut når noen plutselig bryter alle intimgrensene dine med den største selvfølgelighet. Spesielt hvis det er venner du stoler på.

I retrospekt skulle jeg ønske jeg hadde sagt det rett ut:

«Det er nedverdigende at du tror at du kan ta på meg på den måten. Det er patetisk og det er ynkelig. Og jeg forventer at dette aldri skjer igjen».

Studentbyråkratene har mye å bevise

Lørdag 7. november ble fordelingen av semesteravgiften behandlet av Velferdstinget (VT). 5,9 millioner kroner skulle fordeles mellom de studentorganisasjonene som gir studentene i Bergen mest velferd. Den mest dramatiske endringen fra budsjettkomitéens innstilling var at Studentradioen ble kuttet med 200.000 kroner. Pengene gikk til å finansiere en ny fulltidsstilling for nestlederen i Velferdstinget.

Ansvarlig redaktør: Ingrid Marie Vikhammer Sandvik. Nettredaktør: Marcus Lauritsen. Kontakt oss på red@stoffmagasin.no vt-sirkel10-redigert unit-skarpere grønn